Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo v SEMe

SEM je jednou z akreditovaných organizácií v rámci projektu Európskeho zboru solidarity a v minulosti tiež Európskej dobrovoľníckej služby. V rámci týchto projektov dlhoročne hosťujeme v našej organizácii zahraničných dobrovoľníkov a taktiež vysielame mladých záujemcov zo Slovenska do zahraničia.

Okrem medzinárodného dobrovoľníctva v našej organizácii aktívne zapájame aj slovenských dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú na lokálnej, regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni v rámci rôznych našich aktivít a projektov.

Aktuálne výzvy

ESC dobrovoľníctvo

Vysielanie

SEM je jednou z akreditovaných organizácií ESC na Slovensku, vďaka čomu môžeme každoročne vysielať mladých záujemcov na dobrovoľnícky projekt do zahraničia. Čas strávený v zahraničí umožňuje mladým ľudom načerpať novú inšpiráciu, skúsenosti, zlepšiť svoje jazykové schopnosti, talenty, ale často aj nájsť svoju cestu životom a službou. Dobrovoľníkov posielame do našich partnerských organizácií v Nemecku, Česku a Afrike, s ktorými dlhoročne spolupracujeme.

Hosťovanie

Zahraničných dobrovoľníkov v SEMe hosťujeme v Oblastných centrách Púchov a Dolný Kubín. Dobrovoľníci pomáhajú v rámci lokálnych dorastov a mládeží, na regionálnych podujatiach pre mládež, na detskej besiedke, pripravujú rôzne materiály a videá pre deti a mládež. Okrem toho pomáhajú na konverzačných hodinách či pri medzinárodných večeroch. Tiež sú aktívne zapojení do organizácie celoslovenských podujatí – Semfest, SEM Konferencia alebo SVM.

SK dobrovoľníctvo

Služba SEMu by nebola možná bez ochotných a nadšených slovenských dobrovoľníkov, ktorí majú ochotné srdcia a ruky do služby. V našej organizácii máme viac ako 400 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú vo svojich spoločenstvách, na regionálnych kluboch, pri organizácii rôznych športových podujatí alebo na Semfeste, Konfivíkendovkách, či v oblasti mediálnej tvorby.

Zaujali ťa tieto informácie o dobrovoľníctve? Máš dar, s ktorým sa chceš podeliť a zároveň ho viac rozvíjať? Sleduj naše výzvy na sociálnych sieťach alebo nám napíš prostredníctvom kontaktného formulára alebo na sem@sem.sk a my sa ti určite ozveme.

Staň sa zahraničným dobrovoľníkom

Od roku 2023 sme súčasťou kresťanskej siete EDYN. Je to sieť rôznych kresťanských organizácií, ktoré poskytujú  ekumenické, kresťanské, dobrovoľnícke služby, a ktoré vysielajú a prijímajú dobrovoľníkov do/z celého sveta. Prostredníctvom tejto siete poskytujú partneri rôzne programy a príležitosti na dlhodobú (a príležitostne krátkodobú) dobrovoľnícku službu v sociálnych environmentálnych a vzdelávacích inštitúciách a cirkevných zboroch.

Ak máš chuť stať sa dobrovoľníkom v zahraničí môžeš si pozrieť miesta partnerov, kde sú dobrovoľníci umiestňovaní na  EDYN – padlet.

Vytvorené v službe Padlet

Dobrovoľnícky blog

Zažili sme Krista v SEMe

Vďaka našim dobrovoľníckym programov mohlo už veľa mladých ľudí zo Slovenska i zo zahraničia okúsiť na vlastnej koži, čo to znamená byť dobrovoľníkom. Prečítajte si o ich dobrovoľníckej skúsenosti nižšie.

0

Prijatých dobrovoľníkov

0

Vyslaných dobrovoľníkov

Naši partneri