Pre členov

Regranting

V prípade, ak máte záujem o dotáciu, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  1. Byť členom SEM.
  2. Zaplatiť členský poplatok.
  3. Podať žiadosť o dotáciu prostredníctvom online formulára.
  4. Do termínu kedy zasielate zúčtovanie zaslať aj aktualizovaný zoznam členov miestneho združenia spolu s prihláškou za tento rok 2023.

Prečo byť členom SEM?

Spoločenstvo evanjelickej mládeže funguje ako nezisková organizácia (v právnej forme občianskeho združenia), a preto sme finančne závislí od zdrojov, ktoré si sami nevieme vytvoriť. Sú to jednak príspevky od individuálnych darcov, ktorí chcú podporiť našu prácu formou finančných darov, a jednak dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci programu dotácie pre podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti CELOROČNÁ PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU NADREGIONÁLNEHO CHARAKTERU. Administrovanie tohto grantového programu zastrešuje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Staň sa našim členom, pomôž nám budovať Božie kráľovstvo a využívaj všetky výhody členstva. 

Výhody členstva v SEMe

Ako sa stať členom SEM?

Jednotlivec

Ak máš záujem sa stať našim členom, môžeš to urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. vyplň a pošli podpísanú PRIHLÁŠKU na našu poštovú adresu alebo jej scan na email sem@sem.sk, alebo
  2. kontaktuj vedúceho tvojho miestneho spoločenstva – dorastu alebo mládeže, ktorý ťa elektronicky zaregistruje do nášho systému ESO a podá ti bližšie informácie.

Skupina

Stretávate sa na doraste, mládeži, či konfiklube, no vaša skupina ešte nie je v SEMe? Dajte nám o sebe vedieť. Kontaktujte nás na emailovej adrese: lukacova@sem.sk a my vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Aby zbor (mládež, dorast) mohol byť právoplatným členom SEM, je nevyhnutné splniť nasledovné 3 podmienky:

Evidencia

 

Mať v databáze ESO evidovaný svoj zbor (mládež, dorast) ako miestne združenie SEM.

Informačný list

 

Každoročne aktualizovať informačný list o miestnom združení a rovnako aj zoznam členov za aktuálny rok.

Zoznam členov

 

Odovzdať aktualizovaný zoznam členov za uplynulý rok.

MateriályBrožúra hier 2020Brožúra hier 2017Brožúra hier 2016Výstup
z webináruZamyslenia
s aktivitamiPríručka
k táboromZamyslenia
Jednota...Zamyslenia
Jednota...Brožúra
MYSLI

Dokumenty