Pre členov

Regranting

V prípade, ak máte záujem o dotáciu, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  1. Byť členom SEM.
  2. Zaslať podpísaný zoznam členov za uplynulý rok.
  3. Zaplatiť členský poplatok.
  4. Podať žiadosť o dotáciu prostredníctvom online formulára.

Prečo byť členom SEM?

Spoločenstvo evanjelickej mládeže funguje ako nezisková organizácia (v právnej forme občianskeho združenia), a preto sme finančne závislí od zdrojov, ktoré si sami nevieme vytvoriť. Sú to jednak príspevky od darcov, ktorí chcú podporiť našu prácu formou finančných darov, a jednak finančná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci programu PODPORA. Administrovanie tohto grantového programu zastrešuje  Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA.

Staň sa našim členom, pomôž nám budovať Božie kráľovstvo a využívaj všetky výhody členstva.

Výhody členstva v SEMe

Ako sa stať členom SEM?

Stretávate sa na doraste, mládeži, či konfiklube a ešte nie ste členovia SEMu? Dajte nám o sebe vedieť. Kontaktujte nás na emailovej adrese: lukacova@sem.sk a my vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Aby zbor (mládež, dorast) mohol byť právoplatným členom SEM, sú nevyhnutné 3 podmienky:

Evidencia

 

Mať v databáze ESO evidovaný svoj zbor (mládež, dorast) ako miestne združenie SEM.

Informačný list

 

Každoročne aktualizovať informačný list o miestnom združení a rovnako aj zoznam členov za aktuálny rok.

Zoznam členov

 

Odovzdať kompletne podpísaný zoznam členov za uplynulý rok.

MateriályBrožúra hier 2020Brožúra hier 2017Brožúra hier 2016Výstup
z webináruZamyslenia
s aktivitamiPríručka
k táborom

Dokumenty