Pre členov

Regranting

V prípade, ak máte záujem o dotáciu, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  1. Byť členom SEM.
  2. Zaplatiť členský poplatok.
  3. Podať žiadosť o dotáciu prostredníctvom online formulára.
  4. Do termínu kedy zasielate zúčtovanie zaslať aj aktualizovaný zoznam členov miestneho združenia spolu s prihláškou za tento rok 2022.

Prečo byť členom SEM?

Spoločenstvo evanjelickej mládeže funguje ako nezisková organizácia (v právnej forme občianskeho združenia), a preto sme finančne závislí od zdrojov, ktoré si sami nevieme vytvoriť. Sú to jednak príspevky od darcov, ktorí chcú podporiť našu prácu formou finančných darov, a jednak dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci programu dotácie pre podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti CELOROČNÁ PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU NADREGIONÁLNEHO CHARAKTERU.  Administrovanie tohto grantového programu zastrešuje  Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA.

Staň sa našim členom, pomôž nám budovať Božie kráľovstvo a využívaj všetky výhody členstva. 
Ak máš záujem sa stať našim členom, môžeš to urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. buď vypísaním a zaslaním vyplnenej a podpísanej PRIHLÁŠKY na našu poštovú adresu alebo jej scan na email sem@sem.sk,
  2. alebo kontaktuj vedúce tvojho miestneho spoločenstva dorastu alebo mládeže, ktorý ťa môže elektronicky zaregistrovať do nášho systému ESO (a podá ti bližšie informácie),
  3. alebo napíš nám email na centrálu sem@sem.sk a mi ti povieme viac ako na to.

Výhody členstva v SEMe

Ako sa stať členom SEM?

Stretávate sa na doraste, mládeži, či konfiklube a ešte nie ste členovia SEMu? Dajte nám o sebe vedieť. Kontaktujte nás na emailovej adrese: lukacova@sem.sk a my vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Aby zbor (mládež, dorast) mohol byť právoplatným členom SEM, sú nevyhnutné 3 podmienky:

Evidencia

 

Mať v databáze ESO evidovaný svoj zbor (mládež, dorast) ako miestne združenie SEM.

Informačný list

 

Každoročne aktualizovať informačný list o miestnom združení a rovnako aj zoznam členov za aktuálny rok.

Zoznam členov

 

Odovzdať aktualizovaný zoznam členov za uplynulý rok.

MateriályBrožúra hier 2020Brožúra hier 2017Brožúra hier 2016Výstup
z webináruZamyslenia
s aktivitamiPríručka
k táboromZamyslenia
Jednota...Zamyslenia
Jednota...Brožúra
MYSLI

Dokumenty