O SVM

SVM – Stretnutia vedúcich mládeží vznikli začiatkom roka 2016, ako odpoveď na potrebu formovať generáciu pracovníkov s mládežou na Slovensku a podávať im pomocnú ruku. V SEM-e si dlhodobo uvedomujeme, že stáť verne v službe a hlásať evanjelium mladej generácii nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu, pohodlie… a to všetko práve popri vlastnej rodine, škole, práci.

A práve preto je dôležité aby aj tí, ktorí takto slúžia, nezabúdali rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom Slove, skúmali svoje túžby a ciele a tiež nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou. To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým zdrojom Božieho povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne a ako im zvesť o Božej láske a milosti podať čo najzrozumiteľnejšie, spôsobom, ktorý im je blízky.

Zároveň tieto stretnutia poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov medzi jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností medzi mladšou a skúsenejšou generáciou pracovníkov s mládežou.

Toto stretnutie je otvorené a vhodné aj pre budovanie tímov, preto sa ho môžu zúčastniť viacerí z vašej mládeže či dorastu, ktorí stoja v nejakej zodpovednosti alebo rozmýšľajú sa zapojiť do vedenia skupinky, dorastu, mládeže a pod…. .

Registrácia ukončená

Začíname už o

 • 00Dní
 • 00Hodín
 • 00Minút
 • 00Sekúnd

Téma

Je mnoho textov v Biblii, ktoré zdôrazňujú dôležitosť skutočnosti, úprimnosti a pravdivosti ľudského života. No my – pod rôznymi maskami – zahaľujeme to, kým naozaj sme. Kristom sme ale pozvaní k tomu, aby sme sa týchto masiek vzdali. Aby sme nežili viac mnohotvárny život, pri ktorom len meníme masky, ale aby sme používali len jednu tvár, ktorá je zhodná s Identitou Božieho dieťaťa. Preto je dôležité, aby náš život, aj chyby a zlyhania, ukazovali na Krista. Častokrát je totiž jedinou Bibliou, ktorú ľudia čítajú. Tak zhoď svoje masky, svoj strach, obavy a buď skutočný – BE REAL – .

BE REAL

Jozef Šimek / Buď autentický!

Vieš si predstaviť, čo by sa stalo keby kresťania v tvojom meste, či našej krajine začali žiť podľa toho čo hlásajú? Čo by sa stalo, keby to platilo dokonca pre celý svet? Zaujímavé a predsa dnes tak veľmi ťažké či dokonca nepredstaviteľné otázky. Pán Boh nás však volá do toho žiť autentické, uveriteľné kresťanstvo, pretože len tak môžeme byť viditeľným svedectvom pre ľudí navôkol.
Jožko je dlhoročný pracovník s mládežou. Býva v Dolnom Kubíne, kde so svojou úžasnou žienkou Olinkou vychovávajú tri deti. Popri ich pestrej práci slúžia u nich doma v cirkevnom zbore ECAV v detskej besiedke. Jozef hrá na gitare a Olinka vyučuje deti Božím pravdám. V súčasnosti pôsobí ako predseda v SEMe.

Marián Kaňuch / Buď svedectvom

Boli sme povolaní byť soľou tejto zeme a niesť evanjelium do všetkých jej kútov. Avšak ako to máme robiť dnes, keď žijeme v tak silno sekulárnej spoločnosti spochybňujúcej pravdu a kresťanské hodnoty? Možno nám naša situácia pripadá beznádejná, avšak povolanie verne slúžiť platí aj dnes. Platí aj napriek nášmu pocitu nedostatočnosti, nedostatku vedomostí, skúseností či prílišnej mladosti.
Marián pochádza z obce pri Prešove a od roku 2008 vedie cirkevný zbor v Žiline. Veľa premýšľa o misijnej podstate cirkvi a prakticky o ňu usiluje. Rád číta knihy, pozerá filmy, počúva hudbu a bavia ho nové technológie. Dobre si oddýchne pri hraní futbalu, behaní, na bicykli v horách a na prechádzkach s manželkou Olinkou. Veľmi rád cestuje, najmä po krajinách, ktoré sú autenticky späté s Ježišom a ranou cirkvou. Radosť mu vždy spraví, keď vidí ako Pán Boh koná.

Paulína Šofranková / Bez Lásky to nejde

Ach, koľko z nás sa pri slove láska len ironicky usmeje, z tohto slova sa žiaľ aj v našom kresťanskom svete stalo len čosi nejasné a abstraktné. Uvedomuješ si však neuveriteľne praktický rozmer Božej lásky k nám? V tejto téme sa spoločne pozrieme na to, ako Pán Ježiš preukazoval lásku ľuďom okolo seba, svojim učeníkom, ale často aj tým, ktorí si na prvý pohľad Jeho lásku a milosrdenstvo nezaslúžili.
Paulínka je mládežnícka kaplánka v Martine, manželka a mama v jednej osobe. A to ju vystihuje najviac - veľmi miluje svojho muža, ich deti a Pána Ježiša ktorý ju postavil do služby s/pre mladými/mladých, ktorí sú hlboko v jej srdci.
Ako sa ma hovorí "Verím, že je dôležité byť skutočným/beReal pred sebou, Bohom ale aj ľuďmi naokolo lebo to nás naučil Pán Ježiš, a zvlášť pri mladých učeníkoch sa nič iné nedá :)"

Vladimír Maťaš / Bez Ducha to nejde

Dorast, mládež, skupinka, večerné modlitby, chvály....aj takto nejako možno vyzerá tvoj týždeň. Veľa snahy, úsilia, ale často bez viditeľných výsledkov na životoch ľudí, ktorým slúžiš. Tak v čom je teda problém? Niekedy zabúdame, že naša služba nie je len o nás, ale potrebujeme nechať Ducha Svätého pôsobiť cez naše životy. Ako to urobiť a čo znamená Jeho pôsobenie v nás ..aj to sa pozrieme v našej nedeľnej téme.
Vladko je riaditeľom mládežníckeho centra MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Zároveň je aj farárom v tamojšom cirkevnom zbore. Ja dlhoročný mládežník a SEMák. Je totálny idealista a nekonfliktný typ. Na otázku: „Čo v živote robí?“, by jeho manželka odpovedala: „Zachraňuje celý svet!“ 🙂

Harmonogram stretnutia

15:00 – registrácia

18:00 – večera

19:30 – večerný program

21:30 – 00:00 – rozhovory, kaviareň,  spoločenské hry….

8:00 – raňajky

9:00 – ranný program

10:00 – Semináre 1 časť

12:30 – obed

14:00 – Valné Zhromaždenie

16:30 – Semináre 2 časť

18:00 – večera

19:30 – večerný program

21:30 – 00:00 – rozhovory, kaviareň,  spoločenské hry

 

8:00 – raňajky

9:30 – ranný program

12:00 – obed

balenie a odchod

Semináre

Čas je pre nás vzácny. Aj čas je darom, ktorý máme od Pána Boha. Preto si musíme uvedomiť ako nakladať s týmto vzácnym darom, ktorý sme dostali, pretože ho nemáme veľa. Na tomto semnári si preto povieme ako správne a efektívne si rozvrhnúť svoj čas medzi prioritami. 

Viesť ľudí ku Kristovi je nádherná životná príležitosť. Niekedy však v tejto službe spadneme do stereotypov. Stereotyp ale nie je návyk. Zatiaľ čo zdravé návyky nás posúvajú vpred, stereotypy nás naopak držia na mieste. Je dôležité vedieť to rozlíšiť v službe, aby sme naplnili misijný príkaz Pána Ježiša. Na tomto seminári budeme hovoriť o tom ako sa neuspokojiť s bežnými formami práce so zverenými ľuďmi. 

Každý z nás robíme dennodenne svoje rozhodnutia. A každé rozhodnutie nás niekam privedie. Aké sú tvoje rozhodnutia? Ako sa rozhoduješ? Podľa čoho alebo koho sa rozhoduješ? Preto chceme spoločne uvažovať nad našimi rozhodnutiami, ktoré majú vplyv nielen na našu prítomnosť, ale aj budúcnosť. 

Ako žiť a prežiť v rozdelenej spoločnosti? Máme tu hoaxy, rôzne  dezinformácie…  Svet, v ktorom žijeme je často plný hoaxov. Čo to je?  Ako ich rozpoznať? A čo s tým robiť? Ako sa brániť/ako reagovať na podvodné a falošné správy a informácie? Je potrebné sa na to kriticky pozrieť a to aj vo svetle evanjelia. 

Seminár 1 / Marián Kaňuch

Názov : TIME MANAGEMENT
Názov : Ako efektívne viesť diskusie (na doraste)
Filip je mládežník z liptova (Dovalova) a náš dlhoročný spolupracovník. Najviac zo všetkého ho teší služba druhým ľuďom. A práve tejto službe sa chce venovať aj celý svoj život, lebo vidí, že životy ľudí sa niekedy naozaj uberajú zvláštnym smerom. Má veľmi rád turistiku, dlhé prechádzky a plávanie.
Na SVM bude rozprávať o tom, ako nezažiť trápne ticho na skupinke, kde všetci všetci sa po sebe pozerajú, no nikto nič nepovie a trápno by sa dalo krájať. Ak sa ti takáto (alebo podobná) situácia stala na tvojej skupinke alebo v diskusnej skupinke na doraste/ mládeži..., tento seminár ti v tom môže pomôcť! (Teda... veríme a dúfame v to 😃)

Seminár 4 / Tomáš Sklárš

Názov : LEADER versus BOSS
Tomáš je pracovníkom OC SEM Bratislava. So svojou žienkou Ľubkou žije v Bratislave, kde sa aktívne venujú mladým. V SEMe má na starosti projekt INSIDE. Spolu so svojim tímom organizuje víkendovky, kluby, návštevy konfirmačných príprav, teambuildingy či tábory pre konfirmandov a dorastencov. Zároveň vníma potrebu investovať do tých dorastencov a mladých, ktorí majú záujem ísť ďalej a slúžiť pri budovaní Jeho kráľovstva.
Jeho seminár je o službe. Služba mladým, je služba vzťahov a leaderstva a preto je potrebné, aby sme dobre chápali ako k nim máme pristupovať a viesť ich. Na výber máme z dvoch prístupov: môžeme byť ako leader ten, ktorý sa im venuje, vedie ich a je pre nich prirodzenou autoritou alebo boss, ktorýsám udáva tempo celému spoločenstvu a neraz vládne "tvrdou rukou". Tomáš bude rozprávať o pravom leaderstve a ukáže nám, aké srdce a charakter má mať "pravý vodca" pre mladých.

Registrácia

 • Sme radi, že si sa rozhodol prísť na spoločné stretnutie vedúcich. Toto stretnutie je otvorené a vhodné aj pre budovanie tímov a môžu sa ho zúčastniť viacerí z vašej mládeže či dorastu max. 6ti (ktorí stoja v nejakej zodpovednosti alebo rozmýšľajú sa zapojiť do vedenia skupinky, dorastu, mládeže a pod). Pri registrácii sa registrujte však každý zvlášť – len do poznámky uveďte tím (názov mládeže, dorastu a pod…), do ktorého patríte. 
 • SVM je možné zúčastniť aj bez ubytovania. Vtedy je potrebné v registračnom formulári zaškrtnúť, či chcete stravu alebo nie. 
 • V prípade, že máte nejaké špeciálne požiadavky napríklad na stravu a pod. uveďte to do poznámky. 
 • Po registrácii prosím nezabudni uhradiť registračný poplatok. Len pripomíname, že registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku. 
 • Registrácia ukončená!

Suma (ubytovanie + strava) celý čas.

Podľa tvojich finančných možností ti dávame na výber z troch možných súm. V tejto cene je zahrnuté ubytovanie 2 noc a komplet strava. 

Môžeš si vybrať sumu, ktorú zaplatíš:

 • 50 EUR (je dotovaná cena zo SEMu určená všetkým účastníkom)
 • 65 EUR (suma, ktorá odráža reálne náklady na konferenciu) 
 • 75 EUR (suma, ktorou okrem zaplatenia nákladov na konferenciu môžeš podporiť aj niektorého z vedúcich/účastníka, ktorý chce ísť na konferenciu, ale žiaľ nemôže si to z dôvodu svojej finančnej situácie dovoliť)

Suma (strava bez ubytovanie) celý čas.

V prípade, že prídeš na SVM, ale ubytovaný budeš na inom mieste, ale chceš stravu, prosím zaškrtni patričné políčka v registračnom formulári. Tvoj registračný poplatok si vypočítaj podľa toho, čo si si vybral. 

 • 5 EUR (registračný poplatok na konferenciu)
 • 5 EUR (piatok – večera)
 • 15,5 EUR (sobota – raňajky, obed, večera)
 • 6 EUR (nedeľa – obed)

Na SVM je možné prísť aj na časť programu. Len prosíme, aby ste nezabudli, že podujatie je určené pre vedúcich a nie pre celé mládeže ( z kapacitných dôvodov). Zároveň ak zamýšľate prísť bez registrácie, dajte nám vedieť na email simek@sem.sk alebo lukacova@sem.sk.

Tešíme sa na stretnutie s tebou. Požehnaný deň. Tím SVM 

Údaje pre platbu :

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na náš účet: IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157 BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 161803 (je dôležité uviesť variabilný symbol, aby sme tvoju platbu vedeli identifikovať)
Do poznámky pre prijímateľa uveď: svoje meno a dátum narodenia.