Nie si v tom
sám

MEMC Ichthys Veľký Slavkov

O SVM

Stretnutia vedúcich mládeží vznikli začiatkom roka 2016, ako odpoveď na potrebu formovať generáciu pracovníkov s mládežou na Slovensku a podávať im pomocnú ruku. V SEM-e si dlhodobo uvedomujeme, že stáť verne v službe a hlásať evanjelium mladej generácii nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu, pohodlie… a to všetko práve popri vlastnej rodine, škole, práci.

A práve preto je dôležité aby aj tí, ktorí takto slúžia, nezabúdali rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom Slove, skúmali svoje túžby a ciele a tiež nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou. To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým zdrojom Božieho povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne a ako im zvesť o Božej láske a milosti podať čo najzrozumiteľnejšie, spôsobom, ktorý im je blízky.

Zároveň tieto stretnutia poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov medzi jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností medzi mladšou a skúsenejšou generáciou pracovníkov s mládežou. Toto stretnutie je otvorené a vhodné aj pre budovanie tímov, preto sa ho môžu zúčastniť viacerí z vašej mládeže či dorastu, ktorí stoja v nejakej zodpovednosti alebo rozmýšľajú sa zapojiť do vedenia skupinky, dorastu, mládeže a pod.... .

Začíname už o

 • 00Dní
 • 00Hodín
 • 00Minút
 • 00Sekúnd

Téma

Téma, nad ktorou sa chceme zamýšľať počas nášho stretnutia je trochu nezvyčajná. Nie si v tom sám. Napriek tomu, že každý z nás žije v nejakom priestore obklopený ľuďmi predsa sa niekedy cítime ako sám vojak v poli. Ako vedúci, či takí, ktorí stoja v nejakej zodpovednosti sa niekedy trápime a zameriavame na naše myšlienky, pocity zo sklamaní, alebo všetky možné problémy a starosti ohľadne našej služby pre mladých a vo svojom vnútri až zabúdame a nevnímame to podstatné –  že Boh je s nami. Preto touto témou chceme podať odpoveď na niektoré momenty našej služby a kresťanského života, kedy sa dostávame do rôznych situácii, ktoré nás valcujú, drtia pričom prežívame rôzne sklamania, prehry, alebo sa cítime vyhorení. Chceme sa navzájom povzbudiť a pripomenúť, že ak sme uverili a prijali do svojho života Pána Ježiša ako svojho Pána a záchrancu, On je stále snami a hoci sa nám niekedy zdá že nie, pretože on nám dáva uistenie „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen“

.

Nie si v tom
sám

Jozef Šimek / rečník v piatok

Téma: Kto si ty? Kde si ty?
Jozef je dlhoročný pracovník s mládežou. Býva v Dolnom Kubíne, kde so svojou úžasnou žienkou Olinkou vychovávajú tri deti. Popri ich pestrej práci pracujú u nich doma v cirkevnom ECAV zbore v detskej besiedke. Jozef hrá na gitare a Olinka vyučuje deti Božím pravdám. V súčasnosti pôsobí ako predseda v SEMe.
Téma o ktorej bude hovoriť je : Kde sa nachádzaš v svojej službe? Možno sa cítiš opustený, makáš pre druhých ako sa dá kým iní nerobia "nič" len sa vezú.... Ale je to tak? K čomu nás vyzýva Pán Ježiš? Čo máme robiť ako prvoradé?

Edo Jančuška / rečník sobota ráno

Téma: Boh je s nami ! Kto proti nám?
Edo je dlhoročný SEM mládežník a to celou dušou. So svojou žienkou Ivkou a dvoma deťmi býva v Liptovskom Mikuláši. Venuje sa mládeži, organizuje rôzne akcie a má rád mladých.
Edo nám bude rozprávať o Božej prítomnosti v našom živote napriek prekážkam, pádom či prehrám, keď sa nám zdá že sme v tom sami. Ale sme v tom skutočne sami?

Peter Michalčík /rečník sobota večer

Téma: Každé ovocie má svoj čas
Peter je z Giraltoviec. Pracuje v TC Kompas a momentálne má na starosti vedenie programových vedúcich.
Peťo bude rozprávať o ovocí našej služby. Niekedy sme netrpezliví a chceme vidieť výsledky okamžite, ale Boh má na to svoj čas. Chce to trpezlivosť a dôveru z našej strany a o ostatné sa postará Boh. Veď ON dáva vzrast....

Marián Kaňuch/ rečník nedeľa ráno

Téma: Neboj sa ísť vpred !
Marián je evanjelickým farárom v Žiline. Veľa premýšľa o misijnej podstate cirkvi a prakticky o ňu usiluje. Rád číta knihy, pozerá filmy, počúva hudbu a bavia ho nové technológie. Dobre si oddýchne pri hraní futbalu, behaní, na bicykli v horách a prechádzkach s manželkou Olinkou. Veľmi rád cestuje, najmä po krajinách, ktoré sú autenticky späté s Ježišom a ranou cirkvou.
Marián bude rozprávať o Božích zaslúbeniach JEHO prítomnosti v našom živote alebo službe - veď On je s nami "Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta."

Harmonogram stretnutia

15:00 – registrácia

18:00 – večera

19:30 – večerný program

21:30 – 00:00 – rozhovory, kaviareň,  spoločenské hry….

8:00 – raňajky

9:00 – ranný program

10:00 – Semináre 1 časť

12:30 – obed

14:00 – Valné Zhromaždenie

16:30 – Semináre 2 časť

18:00 – večera

19:30 – večerný program

21:30 – 00:00 – rozhovory, kaviareň,  spoločenské hry

 

8:00 – raňajky

9:30 – ranný program

12:00 – obed

balenie a odchod

Semináre

Semináre postupne doplníme

Seminár 1 / Zuzka Ivanecká

Názov : Ako (ne)riešiť (ne)riešiteľné
Zuzka je naša dlhoročná spolupracovníčka. Pracuje v ambulancii klinickej psychologie pre deti a dospelych, má rada šport, fest dobru kávu, čas v spoločenstve, varenie a jedlo. Zuzka bude rozprávať o svete mladých, ich problémoch a pokúsi sa nám dať návod či riešenia, ako im môžeme v ťažkých časoch pomôcť.

Seminár 2 / Jany Šimočko

Názov : Nebuďme bublina, buďme loď
Jany žije v Žiline, kde sa momentálne venuje regionálnej službe, kde trénuje a vystrojuje vedúcich v okolitých zboroch. Pomáha s projektom EXIT Tour a s projektom KPM v oblasti vedenia dobrovoľníkov. Jany je aktívne zapojený v evanjelickom zbore v Žiline, kde učeníkuje mladých a stará sa o rozvoj misie. Má rád šport a vychutnáva si vzťahu s jeho manželkou Lenkou a troma deťmi. Jany bude rozprávať o tom, ako nežiť život našich spoločenstiev len v kresťanskej bubline, sami pre seba, ale ako prijímať druhých, ako sa o ľudí starať, ako ich prijímať a ako si nechať zlomiť srdce pre Božie veci v tejto oblasti.

Seminár 3 / Filip Kriško

Názov : Ako efektívne viesť diskusie (na doraste)
Filip je mládežník z liptova (Dovalova) a náš dlhoročný spolupracovník. Najviac zo všetkého ho teší služba druhým ľuďom. A práve tejto službe sa chce venovať aj celý svoj život, lebo vidí, že životy ľudí sa niekedy naozaj uberajú zvláštnym smerom. Má veľmi rád turistiku, dlhé prechádzky a plávanie.
Na SVM bude rozprávať o tom, ako nezažiť trápne ticho na skupinke, kde všetci všetci sa po sebe pozerajú, no nikto nič nepovie a trápno by sa dalo krájať. Ak sa ti takáto (alebo podobná) situácia stala na tvojej skupinke alebo v diskusnej skupinke na doraste/ mládeži..., tento seminár ti v tom môže pomôcť! (Teda... veríme a dúfame v to 😃)

Seminár 4 / Tomáš Sklárš

Názov : LEADER versus BOSS
Tomáš je pracovníkom OC SEM Bratislava. So svojou žienkou Ľubkou žije v Bratislave, kde sa aktívne venujú mladým. V SEMe má na starosti projekt INSIDE. Spolu so svojim tímom organizuje víkendovky, kluby, návštevy konfirmačných príprav, teambuildingy či tábory pre konfirmandov a dorastencov. Zároveň vníma potrebu investovať do tých dorastencov a mladých, ktorí majú záujem ísť ďalej a slúžiť pri budovaní Jeho kráľovstva.
Jeho seminár je o službe. Služba mladým, je služba vzťahov a leaderstva a preto je potrebné, aby sme dobre chápali ako k nim máme pristupovať a viesť ich. Na výber máme z dvoch prístupov: môžeme byť ako leader ten, ktorý sa im venuje, vedie ich a je pre nich prirodzenou autoritou alebo boss, ktorýsám udáva tempo celému spoločenstvu a neraz vládne "tvrdou rukou". Tomáš bude rozprávať o pravom leaderstve a ukáže nám, aké srdce a charakter má mať "pravý vodca" pre mladých.

Registrácia ukončená z dôvodu naplnenia kapacity

 • Sme radi, že si sa rozhodol prísť na spoločné stretnutie vedúcich. Toto stretnutie je otvorené a vhodné aj pre budovanie tímov a môžu sa ho zúčastniť viacerí z vašej mládeže či dorastu max. 6ti (ktorí stoja v nejakej zodpovednosti alebo rozmýšľajú sa zapojiť do vedenia skupinky, dorastu, mládeže a pod). Pri registrácii sa registrujte však každý zvlášť – len do poznámky uveďte tím (názov mládeže, dorastu a pod…), do ktorého patríte. 
 • SVM je možné zúčastniť aj bez ubytovania. Vtedy je potrebné v registračnom formulári zaškrtnúť, či chcete stravu alebo nie. 
 • V prípade, že máte nejaké špeciálne požiadavky napríklad na stravu a pod. uveďte to do poznámky. 
 • Po registrácii prosím nezabudni uhradiť registračný poplatok. Len pripomíname, že registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku. 

Suma (ubytovanie + strava) celý čas.

Podľa tvojich finančných možností ti dávame na výber z troch možných súm. V tejto cene je zahrnuté ubytovanie 2 noc a komplet strava. 

Môžeš si vybrať sumu, ktorú zaplatíš:

 • 50 EUR (je dotovaná cena zo SEMu určená všetkým účastníkom)
 • 65 EUR (suma, ktorá odráža reálne náklady na konferenciu) 
 • 75 EUR (suma, ktorou okrem zaplatenia nákladov na konferenciu môžeš podporiť aj niektorého z vedúcich/účastníka, ktorý chce ísť na konferenciu, ale žiaľ nemôže si to z dôvodu svojej finančnej situácie dovoliť)

Suma (strava bez ubytovanie) celý čas.

V prípade, že prídeš na SVM, ale ubytovaný budeš na inom mieste, ale chceš stravu, prosím zaškrtni patričné políčka v registračnom formulári. Tvoj registračný poplatok si vypočítaj podľa toho, čo si si vybral. 

 • 5 EUR (registračný poplatok na konferenciu)
 • 5 EUR (piatok – večera)
 • 15,5 EUR (sobota – raňajky, obed, večera)
 • 6 EUR (nedeľa – obed)

Na SVM je možné prísť aj na časť programu. Len prosíme, aby ste nezabudli, že podujatie je určené pre vedúcich a nie pre celé mládeže ( z kapacitných dôvodov). Zároveň ak zamýšľate prísť bez registrácie, dajte nám vedieť na email simek@sem.sk alebo lukacova@sem.sk.

Tešíme sa na stretnutie s tebou. Požehnaný deň. Tím SVM 

Údaje pre platbu :

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na náš účet: IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157 BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: 161803 (je dôležité uviesť variabilný symbol, aby sme tvoju platbu vedeli identifikovať)

Do poznámky pre prijímateľa uveď: svoje meno a dátum narodenia