O SVM

Stretnutia vedúcich mládeží vznikli začiatkom roka 2016, ako odpoveď na potrebu formovať generáciu pracovníkov s mládežou na Slovensku a podávať im pomocnú ruku. V SEM-e si dlhodobo uvedomujeme, že stáť verne v službe a hlásať evanjelium mladej generácii nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu, pohodlie… a to všetko práve popri vlastnej rodine, škole, práci.

A práve preto je dôležité aby aj tí, ktorí takto slúžia, nezabúdali rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom Slove, skúmali svoje túžby a ciele a tiež nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou. To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým zdrojom Božieho povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne a ako im zvesť o Božej láske a milosti podať čo najzrozumiteľnejšie, spôsobom, ktorý im je blízky.

Zároveň tieto stretnutia poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov medzi jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností medzi mladšou a skúsenejšou generáciou pracovníkov s mládežou.