DOBROVOLNÍCTVO ESC
2023/2024

Naši dobrovoľníci zažijú toho skutočne veľa...

Už viac ako 10 rokov je naša organizácia zapojená do dobrovoľníckeho programu, ktorý je dnes známy ako Európsky zbor Solidarity. Vďaka tomu môžu mladí ľudia aj zo vzdialených krajín Európy, ale aj zo  Slovenska ale stráviť rok plný dobrodružstva a Božej milosti v SEMe.

Učia sa nový veciam, spoznávajú nepoznané, získavajú kopu kamošov a zažívajú Krista. 

SEM je jednou z akreditovaných organizácií Európskeho zboru solidarity na Slovensku, vďaka čomu môžeme každoročne hosťovať až šiestich dobrovoľníkov v našich 3 Oblastných centrách. V rámci tohto programu v roku 2023 – 2024 hosťujeme  v trvaní 12 mesiacov 6tich dobrovoľníkov. 

Kto sú naši ESC dobrovoľníci?

Kde hosťujeme dobrovoľníkov?

Čo robia v našich 3 oblastných centrách dobrovoľníci?

Oblastné centrum - Púchov

Dobrovoľníci v Púchove majú dve hlavné úlohy:

  • Podporovať miestne skupiny mládeže v ich potrebách (napr. pobožnosti, hry, aktivity, praktická pomoc,…)
  • Byť misijným pracovníkom a pozývať mladých ľudí do kostola (napr. vyučovanie komunikačných cudzích jazykov na školách)

Tieto aktivity, miestne skupiny a školy, sa uskutočňujú najmä v Púchove a obciach Záriečie a Lazy pod Makytou. V Zariečí funguje aj skautská miestna skupina Royal Rangers, ktorá deti učí praktické zručnosti prežitia a evanjelium Ježiša Krista.

Dobrovoľníci sa tiež pripájajú k mládežníckym skupinám na víkendové výlety, konfiekendové stretnutia, outdoorové aktivity ako rafting, turistika alebo lyžovanie alebo národné aktivity ako SEM-fest, Helping Hand alebo SEM-Conference. Na každom z podujatí dobrovoľníci prispievajú svojím talentom, no vždy majú možnosť naučiť sa nové zručnosti a vyskúšať nové veci.

Oblastné centrum - Dolný Kubín

Dobrovoľníci v Dolnom Kubíne sa aktívne zapájajú do práce s mládežou v miestnych komunitách či regionálnych kluboch. Tu pomáhajú pri hrách, diskusiách, workshopoch či športových podujatiach.

Okrem toho pomáhajú pri organizácii celoštátnych podujatí – mládežníckeho festivalu Semfest, Konferencie SEM, ako aj mnohých víkendových pobytov pre tínedžerov a táborov. Dobrovoľníci sa tiež učia používať základné grafické programy či strih videa.

Oblastné centrum - Tatry

Dobrovoľníci vo Veľkom Slavkove sa venujú rôznym tvorivým aktivitám pre deti a mládež v OC SEM Tatry, napr. v oblasti hudobnej, výtvarnej výchovy, športových, spoločenských a iných hier.

Podporované sú vlastné nápady dobrovoľníka, ako napríklad ekoworkshopy, európske semináre alebo aktivity pre miestnu komunitu „Láska v akcii“. Podieľajú sa aj na organizovaní aktivít SEM na národnej úrovni (Confivekends, DVK, SEMfest a pod.).

Dobrovoľníkov vo Veľkom Slavkove vyzývame, aby sa pripravovali v blízkom odbore, napr. žurnalistika, ekológia, výchova mládeže, grafický dizajn či videotvorba. Sú súčasťou kreatívneho a mediálneho tímu pracujúceho s mládežou v OC SEM Tatry.

Tento projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Európskeho zboru solidarity.

Naši zahraniční partneri