Stiahnúť celý
dizajn manuál.

Všetky potrebné inštrukcie a odkazy k tvorbe grafík
podľa nového SEM dizajn manuálu

Milí grafici, grafičky,

od rebrandingu a výmeny SEM loga začalo platiť väčšie množstvo pravidiel, ktoré sa týkajú prípravy semáckych grafík, než je možné si zapamätať. Však? Aby sme vám to čo najviac zjednodušili, pripravili sme tento online manuál, ktorý bude obsahovať všetky potrebné linky a inštrukcie. Dúfame, že vám to pomôže orientovať sa lepšie v dizajnmanuáli SEM-u a že príprava grafík viac nebude strašiakom.

Prosíme vás, aby ste pristupovali ku tvorbe zodpovedne a naozaj sa riadili týmito pravidlami, pretože iba tak je možné zjednotiť vizuál SEMu a prezentovať sa kultivovaným a jednotným spôsobom.

Ak je vám niečo nejasné, doplnkom tohto manuálu je online školenie, z ktorého bude urobený záznam.
V prípade otázok nám neváhajte napísať.

Záznam semináru pre grafikov

Potrebujem pripraviť:

plagát vo formáte HD

príspevok na instagram

grafiku vo formáte A4

iné 

Ako správne pripraviť plagát?

Ešte pred tým, ako sa pustíme do prípravy plagátu, musíme vedieť, ktoré pravidlá máme nasledovať.
Šablóny a pravidlá sa líšia v závislosti od toho, pre akú udalosť pripravujeme plagát.

Plagáty by sme mohli rozdeli na 2 veľké skupiny:

plagát SEM projektu

Táto skupina plagátov je určená pre všetky celoslovenské ale aj regionálne SEM projekty:

Semfest
DVK
Helping Hand
INSIDE
iskejp
Konfivíkendovky
SEM konferencia
SVM
STOplus
SOM
CROSSCAMP
Base Camp

plagát SEM-u

Táto skupina plagátov je určená grafikám, ktoré spadajú priamo pod SEM alebo pod jednotlivé OC.
Môžu to byť jednorázové alebo opakované udalosti.

Napríklad:

webinár
výlet
školenie
seniorátne stretnutie
stream
koncert

Nasleduje podrobné rozpísanie jednotlivých pravidiel oboch skupín plagátov. Ak sami pripravujete plagát, vašou úlohou je vybrať do ktorej zo skupín patrí vaša udalosť (či je to SEM-projekt alebo grafika spadá pod samotný SEM) a dodržať tie pravidlá, ktoré pre danú skupinu platia.
Ak ste sa nenašli v prvej skupine, pravdepodobne budete patriť do druhej, teda do skupiny plagáty SEM-u.

Plagáty semáckych PROJEKTOV sú omnoho voľnejšie než plagáty akcií, ktoré patria priamo pod SEM. Existuje niekoľko farebných verzií, ale obsah môže byť poňatý rôzne. Môže obsahovať fotografiu, grafiku, ilustráciu alebo farbu, pokiaľ dodrží niekoľko vecí. Najdôležitejšie prvky, ktoré musí každý plagát dodržať sú:

1. Lišta s partnerskými logami a “čarovnou vetičkou”
2. Správne umiestnenie SEM loga a loga SEM projektu

Ďalšie sú aj:
3. Správny typ písma
4. Farebnosť SEMu

Typ písma a farebnosť môžu byť v špeciálnych prípadoch zmenené, ale musí to byť odôvodnené.

Príklad odôvodnenia: Plagát udalosti pre deti nepoužije typ písma Big Shoulders ale použije detské ručne písané písmo, pretože takéto písmo sa viac priblíži vekovej kategórii ktorej je určený.
Iný príklad: Plagát dievčenskej udalosti môže obsahovať zmenenú farebnosť na bledo ružovú, pretože cieľová skupina reaguje viac na podobné farby.

Bez podobného odôvodnenia nie je možné meniť predpísaný typ písma a farebnosť.

Každý plagát môže byť vytvorený v jednej z farebných verzií: oranžová, žltá, zelená, svetlomodrá, tmavomodrá, čierna a biela.
Iné farebné podfarbenia SEM-loga nie sú možné !

Jednotlivé prvky plagátu:

Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Podnadpis
Môže byť umiestnený na ľubovoľnom mieste vo formáte. Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders alebo Roboto.

3. Pozadie
Do pozadia môže byť umiestnená ľubovoľná fotografia, ilustrácia alebo grafika.

4. Nadpis
Môže byť umiestnený na ľubovoľnom mieste vo formáte. Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

5. Logo SEM (podfarbené)
Toto je jeden z prvkov, ktorý nemôže byť menený! Nesmie byť menené umiestnenie loga ani jeho veľkosť. Farba môže byť zmenená iba v palete, ktorú ponúka šablóna. Nie je možné voliť si vlastnú farebnosť!

6. Logo SEM projektu
Na tomto mieste má byť umiestnené logo projektu (ak projekt má logo), pod ktorý spadá daná udalosť.

7. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Na prípravu SEM plagátov sú vytvorené tri rôzne mriežky (šablóny), podľa ktorých je možné vytvoriť plagát. Zvoliť si môžeme ktorúkoľvek z nich ale je dôležité aby sme uplatnili všetky pravidlá, ktoré pre ne platia. V SEM plagátoch je jasne stanovená farebnosť, typografia (použitie písma) a usporadanie prvkov na formáte. Nie je môžné farbnosť alebo použité písmo meniť ľubovoľne. Zároveň platí, že sa používa logo v jednom z jeho štyroch formátov (bez podfarbenia). Umiestnenie loga musí byť v niektorom z rohov plagátu – logo nesmie byť umiestnené v prostriedku! Spodná lišta sa nemôže meniť ani posúvať.

Tieto pravidlá sú názorne rozpísané v nasledujúcom texte spolu s príkladmi správneho a nesprávneho použita.

P.S: Ak máte záujem o to, aby sme vašu akciu zdieľali zároveň aj na instagrame, okrem plagátu vo formáte Full HD je potrebné vytvoriť aj obrázok vo formáte – štvorec, alebo FullHD (na výšku) – v prípade príbehu.

 
 
 
 
Mriežka A
 
Mriežka B
 
Mriežka C

Plagát v mriežke A:

Formát plagátu mriežky A je rozdelený na dve časti: v jednej časti sa nachádza ilustračná fotografia (alebo ilustrácia/grafika) a v druhej časti vypĺňa pozadie jedna z farieb farebnej palety. Formát môže byť takto rozdelený na polovicu, alebo na 1/3 a 2/3 (príp. 1/4 a 3/4) podľa potreby a rozsahu textu.

Prvky ktoré obsahuje plagát mriežky A:

1. Vodiace čiary
Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Pozadie – fotografia
Do pozadia môže byť umiestnená ľubovoľná fotografia, ilustrácia alebo grafika.

3. Farebná výplň pozadia
Na výplň pozadia je potrebné použiť jednu z predpísaných farieb farebnej palety.

Kódy farieb:
#f04d23 – Oranžová (Coquelicot)
#ffcd05 – Žltá (Jonquil)
#645faa – Fialová (Liberty)
#6dcff6 – Modrá (Baby Blue)
#006f45 – Zelená (Dark Spring Green)

4. Nadpis
Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

5. Textové pole
Obsahuje podrobnejšie informácie o udalosti, umiestnené v stĺpci. Písmo Roboto. Maximálna veľkosť by nemala presahovať polovicu z veľkosti nadpisu – tzn. ak je nadpis veľkosti 36 text by nemal byť väčší než 18.

6. Logo SEM
Na toto miesto umiestňujeme jednu zo štyroch verzií loga
a) symbol
b) základné logo s celým názvom organizácie
c) horizontálne logo s názvom organizácie
d) symbol so skratkou SEM

7. Symbol SEM
Tento prvkom môže ale nemusí byť v grafike použitý. Symbol SEM-u musí byť vo farebnej variante zodpovedajúcej farebnej palete SEM-u.

8. Farebný kruh s dátumom a časom
Do kruhu sa umiestňuje základná informácia o dátume a čase, alebo tá najdôležitejšia veta/slovo.

9. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Odkaz na šablónu.

Pozor: pri príprave grafiky je dôležité najprv vytvoriť kópiu šablóny a až v kópii upravovať jednotlivé prvky, aby sme zachovali šablónu nezmenenú pre každého, kto ju bude v budúcnosti potrebovať.

Odkaz na šablónu bez spodnej lišty.

Použitie – napríklad pre slider na webe a pod.

Galéria príkladov (správne a nesprávne použitie Mriežky A):

Plagát v mriežke B:

Prvky ktoré obsahuje plagát mriežky B:

1. Vodiace čiary
Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Pozadie – fotografia
Do pozadia môže byť umiestnená ľubovoľná fotografia, ilustrácia alebo grafika.

3. Nadpis
Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

4. Textové pole
Obsahuje podrobnejšie informácie o udalosti, umiestnené v stĺpci. Písmo Roboto. Maximálna veľkosť by nemala presahovať polovicu z veľkosti nadpisu – tzn. ak je nadpis veľkosti 36 text by nemal byť väčší než 18.

5. Logo SEM
Na toto miesto umiestňujeme jednu zo štyroch verzií loga
a) symbol
b) základné logo s celým názvom organizácie
c) horizontálne logo s názvom organizácie
d) symbol so skratkou SEM

6. Symbol SEM
Symbol SEM-u musí byť vo farebnej variante zodpovedajúcej farebnej palete SEM-u.

7. Farebný kruh s dátumom a časom
Do kruhu sa umiestňuje základná informácia o dátume a čase, alebo tá najdôležitejšia veta/slovo.

8. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Odkaz na šablónu.

Pozor: pri príprave grafiky je dôležité najprv vytvoriť kópiu šablóny a až v kópii upravovať jednotlivé prvky, aby sme zachovali šablónu nezmenenú pre každého, kto ju bude v budúcnosti potrebovať.

Odkaz na šablónu bez spodnej lišty.

Použitie – napríklad pre slider na webe a pod.

Galéria príkladov (správne a nesprávne použitie Mriežky B):

Plagát v mriežke C:

Formát plagátu mriežky C používa ako hlavný prvok symbol SEM-u, kde ilustračná grafika/fotografia je umiestnená priamo v SEM symbole (v kruhu). V prípade Canvy nie je možné grafiku umiestňovať do inej časti symbolu, pretože tento program nemá tak rozsiahle možnosti. Ak pracujete v programoch od Adobe alebo iných, máte možnosť umiestňovať grafiku aj do iných častí symbolu (viď. príklady).

Prvky ktoré obsahuje plagát mriežky C:

1. Vodiace čiary
Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Pozadie – farebná výplň
Na výplň pozadia je potrebné použiť jednu z predpísaných farieb farebnej palety.

Kódy farieb:
#f04d23 – Oranžová (Coquelicot)
#ffcd05 – Žltá (Jonquil)
#645faa – Fialová (Liberty)
#6dcff6 – Modrá (Baby Blue)
#006f45 – Zelená (Dark Spring Green)

3. Nadpis
Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

4. Textové pole
Obsahuje podrobnejšie informácie o udalosti, umiestnené v stĺpci. Písmo Roboto. Maximálna veľkosť by nemala presahovať polovicu z veľkosti nadpisu – tzn. ak je nadpis veľkosti 36 text by nemal byť väčší než 18.

5. Podnadpis
V písme Big Shoulders zachytáva údaje o dátume a čase (prípadne aj mieste)

6. Logo SEM
Na toto miesto umiestňujeme jednu zo štyroch verzií loga
a) symbol
b) základné logo s celým názvom organizácie
c) horizontálne logo s názvom organizácie
d) symbol so skratkou SEM

7. Symbol SEM
Symbol SEM-u musí byť vo farebnej variante zodpovedajúcej farebnej palete SEM-u.

8. Kruh s ilustračným obrázkom
Do kruhu sa umiestňuje základná informácia o dátume a čase, alebo tá najdôležitejšia veta/slovo.

9. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Odkaz na šablónu.

Pozor: pri príprave grafiky je dôležité najprv vytvoriť kópiu šablóny a až v kópii upravovať jednotlivé prvky, aby sme zachovali šablónu nezmenenú pre každého, kto ju bude v budúcnosti potrebovať.

Odkaz na šablónu bez spodnej lišty.

Použitie – napríklad pre slider na webe a pod.

Galéria príkladov (správne a nesprávne použitie Mriežky C):

Plagáty semáckych PROJEKTOV sú omnoho voľnejšie než plagáty akcií, ktoré patria priamo pod SEM. Existuje niekoľko farebných verzií, ale obsah môže byť poňatý rôzne. Môže obsahovať fotografiu, grafiku, ilustráciu alebo farbu, pokiaľ dodrží niekoľko vecí. Najdôležitejšie prvky, ktoré musí každý plagát dodržať sú:

1. Lišta s partnerskými logami a “čarovnou vetičkou”
2. Správne umiestnenie SEM loga a loga SEM projektu

Ďalšie sú aj:
3. Správny typ písma
4. Farebnosť SEMu

Typ písma a farebnosť môžu byť v špeciálnych prípadoch zmenené, ale musí to byť odôvodnené.

Príklad odôvodnenia: Plagát udalosti pre deti nepoužije typ písma Big Shoulders ale použije detské ručne písané písmo, pretože takéto písmo sa viac priblíži vekovej kategórii ktorej je určený.
Iný príklad: Plagát dievčenskej udalosti môže obsahovať zmenenú farebnosť na bledo ružovú, pretože cieľová skupina reaguje viac na podobné farby.

Bez podobného odôvodnenia nie je možné meniť predpísaný typ písma a farebnosť.

Každý plagát môže byť vytvorený v jednej z farebných verzií: oranžová, žltá, zelená, svetlomodrá, tmavomodrá, čierna a biela.
Iné farebné podfarbenia SEM-loga nie sú možné !

Jednotlivé prvky plagátu:

Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Podnadpis
Môže byť umiestnený na ľubovoľnom mieste vo formáte. Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders alebo Roboto.

3. Pozadie
Do pozadia môže byť umiestnená ľubovoľná fotografia, ilustrácia alebo grafika.

4. Nadpis
Môže byť umiestnený na ľubovoľnom mieste vo formáte. Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

5. Logo SEM (podfarbené)
Toto je jeden z prvkov, ktorý nemôže byť menený! Nesmie byť menené umiestnenie loga ani jeho veľkosť. Farba môže byť zmenená iba v palete, ktorú ponúka šablóna. Nie je možné voliť si vlastnú farebnosť!

6. Logo SEM projektu
Na tomto mieste má byť umiestnené logo projektu (ak projekt má logo), pod ktorý spadá daná udalosť.

7. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Plagát SEM-u:

Na prípravu SEM plagátov sú vytvorené tri rôzne mriežky (šablóny), podľa ktorých je možné vytvoriť plagát. Zvoliť si môžeme ktorúkoľvek z nich ale je dôležité aby sme uplatnili všetky pravidlá, ktoré pre ne platia. V SEM plagátoch je jasne stanovená farebnosť, typografia (použitie písma) a usporadanie prvkov na formáte. Nie je môžné farbnosť alebo použité písmo meniť ľubovoľne. Zároveň platí, že sa používa logo v jednom z jeho štyroch formátov (bez podfarbenia). Umiestnenie loga musí byť v niektorom z rohov plagátu – logo nesmie byť umiestnené v prostriedku! Spodná lišta sa nemôže meniť ani posúvať.

Tieto pravidlá sú názorne rozpísané v nasledujúcom texte spolu s príkladmi správneho a nesprávneho použita.

P.S: Ak máte záujem o to, aby sme vašu akciu zdieľali zároveň aj na instagrame, okrem plagátu vo formáte Full HD je potrebné vytvoriť aj obrázok vo formáte – štvorec, alebo FullHD (na výšku) – v prípade príbehu.

 

Mriežka A
Mriežka B
Mriežka C

Plagát v mriežke A:

Formát plagátu mriežky A je rozdelený na dve časti: v jednej časti sa nachádza ilustračná fotografia (alebo ilustrácia/grafika) a v druhej časti vypĺňa pozadie jedna z farieb farebnej palety. Formát môže byť takto rozdelený na polovicu, alebo na 1/3 a 2/3 (príp. 1/4 a 3/4) podľa potreby a rozsahu textu.

Prvky ktoré obsahuje plagát mriežky A:

1. Vodiace čiary
Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Pozadie – fotografia
Do pozadia môže byť umiestnená ľubovoľná fotografia, ilustrácia alebo grafika.

3. Farebná výplň pozadia
Na výplň pozadia je potrebné použiť jednu z predpísaných farieb farebnej palety.

Kódy farieb:
#f04d23 – Oranžová (Coquelicot)
#ffcd05 – Žltá (Jonquil)
#645faa – Fialová (Liberty)
#6dcff6 – Modrá (Baby Blue)
#006f45 – Zelená (Dark Spring Green)

4. Nadpis
Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

5. Textové pole
Obsahuje podrobnejšie informácie o udalosti, umiestnené v stĺpci. Písmo Roboto. Maximálna veľkosť by nemala presahovať polovicu z veľkosti nadpisu – tzn. ak je nadpis veľkosti 36 text by nemal byť väčší než 18.

6. Logo SEM
Na toto miesto umiestňujeme jednu zo štyroch verzií loga
a) symbol
b) základné logo s celým názvom organizácie
c) horizontálne logo s názvom organizácie
d) symbol so skratkou SEM

7. Symbol SEM
Tento prvkom môže ale nemusí byť v grafike použitý. Symbol SEM-u musí byť vo farebnej variante zodpovedajúcej farebnej palete SEM-u.

8. Farebný kruh s dátumom a časom
Do kruhu sa umiestňuje základná informácia o dátume a čase, alebo tá najdôležitejšia veta/slovo.

9. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Odkaz na šablónu: https://www.canva.com/design/DAEtSzZxh28/share/preview?token=4b_CzUc88TG2Ir6iP25Ttg&role=EDITOR&utm_content=DAEtSzZxh28&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Pozor: pri príprave grafiky je dôležité najprv vytvoriť kópiu šablóny a až v kópii upravovať jednotlivé prvky, aby sme zachovali šablónu nezmenenú pre každého, kto ju bude v budúcnosti potrebovať.

Odkaz na šablónu bez spodnej lišty: https://www.canva.com/design/DAEtS_O41SM/share/preview?token=UXDaR5AFFJgERoQ9kpOY_g&role=EDITOR&utm_content=DAEtS_O41SM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Použitie – napríklad pre slider na webe a pod.

Galéria príkladov (správne a nesprávne použitie Mriežky A):

Plagát v mriežke B:

Prvky ktoré obsahuje plagát mriežky B:

1. Vodiace čiary
Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Pozadie – fotografia
Do pozadia môže byť umiestnená ľubovoľná fotografia, ilustrácia alebo grafika.

3. Nadpis
Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

4. Textové pole
Obsahuje podrobnejšie informácie o udalosti, umiestnené v stĺpci. Písmo Roboto. Maximálna veľkosť by nemala presahovať polovicu z veľkosti nadpisu – tzn. ak je nadpis veľkosti 36 text by nemal byť väčší než 18.

5. Logo SEM
Na toto miesto umiestňujeme jednu zo štyroch verzií loga
a) symbol
b) základné logo s celým názvom organizácie
c) horizontálne logo s názvom organizácie
d) symbol so skratkou SEM

6. Symbol SEM
Symbol SEM-u musí byť vo farebnej variante zodpovedajúcej farebnej palete SEM-u.

7. Farebný kruh s dátumom a časom
Do kruhu sa umiestňuje základná informácia o dátume a čase, alebo tá najdôležitejšia veta/slovo.

8. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Odkaz na šablónu: https://www.canva.com/design/DAEtS9ZCYWI/share/preview?token=dBkfIN1FNUlQcJ2trVtpSw&role=EDITOR&utm_content=DAEtS9ZCYWI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Pozor: pri príprave grafiky je dôležité najprv vytvoriť kópiu šablóny a až v kópii upravovať jednotlivé prvky, aby sme zachovali šablónu nezmenenú pre každého, kto ju bude v budúcnosti potrebovať.

Odkaz na šablónu bez spodnej lišty: https://www.canva.com/design/DAEtS2riGEg/share/preview?token=qf3igOsfvel6U7pJx-UhPw&role=EDITOR&utm_content=DAEtS2riGEg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Použitie – napríklad pre slider na webe a pod.

Galéria príkladov (správne a nesprávne použitie Mriežky B):

Plagát v mriežke C:

Formát plagátu mriežky C používa ako hlavný prvok symbol SEM-u, kde ilustračná grafika/fotografia je umiestnená priamo v SEM symbole (v kruhu). V prípade Canvy nie je možné grafiku umiestňovať do inej časti symbolu, pretože tento program nemá tak rozsiahle možnosti. Ak pracujete v programoch od Adobe alebo iných, máte možnosť umiestňovať grafiku aj do iných častí symbolu (viď. príklady).

Prvky ktoré obsahuje plagát mriežky C:

1. Vodiace čiary
Vodiace čiary zobrazujú zónu, za ktorú neumiestňujeme žiadne dôležité prvky, pretože rôzne zariadenia by ich mohli orezať. Vodiace čiary v canva šablóne sú nastavené vo vzdialenosti 80px od okrajov a je možné ich zobraziť ako: Súbor – Zobraziť vodiace čiary.

Týmito vodiacimi čiarami NEHÝBEME!
Slúžia na kontrolu našej grafiky, či neobsahuje prvky, ktoré by mohli byť orezané.

2. Pozadie – farebná výplň
Na výplň pozadia je potrebné použiť jednu z predpísaných farieb farebnej palety.

Kódy farieb:
#f04d23 – Oranžová (Coquelicot)
#ffcd05 – Žltá (Jonquil)
#645faa – Fialová (Liberty)
#6dcff6 – Modrá (Baby Blue)
#006f45 – Zelená (Dark Spring Green)

3. Nadpis
Môže byť rôznej veľkosti, písmo: Big Shoulders.

4. Textové pole
Obsahuje podrobnejšie informácie o udalosti, umiestnené v stĺpci. Písmo Roboto. Maximálna veľkosť by nemala presahovať polovicu z veľkosti nadpisu – tzn. ak je nadpis veľkosti 36 text by nemal byť väčší než 18.

5. Podnadpis
V písme Big Shoulders zachytáva údaje o dátume a čase (prípadne aj mieste)

6. Logo SEM
Na toto miesto umiestňujeme jednu zo štyroch verzií loga
a) symbol
b) základné logo s celým názvom organizácie
c) horizontálne logo s názvom organizácie
d) symbol so skratkou SEM

7. Symbol SEM
Symbol SEM-u musí byť vo farebnej variante zodpovedajúcej farebnej palete SEM-u.

8. Kruh s ilustračným obrázkom
Do kruhu sa umiestňuje základná informácia o dátume a čase, alebo tá najdôležitejšia veta/slovo.

9. Spodná lišta
Pozor – najdôležitejší prvok plagátu! Lištou nie je možné hýbať, posúvať ju ani meniť veľkosť. Vždy je treba skontrolovať, či logo alebo text v lište nie je za vodiacimi čiarami – všetky logá musia byť mimo ochrannej zóny (tzn. od odkraja ďalej ako 80px).

Odkaz na šablónu: https://www.canva.com/design/DAEtS9ywzkY/share/preview?token=V21wQas07XgUCeFvueY9HA&role=EDITOR&utm_content=DAEtS9ywzkY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Pozor: pri príprave grafiky je dôležité najprv vytvoriť kópiu šablóny a až v kópii upravovať jednotlivé prvky, aby sme zachovali šablónu nezmenenú pre každého, kto ju bude v budúcnosti potrebovať.

 

Odkaz na šablónu bez spodnej lišty: 

https://www.canva.com/design/DAEtS9f7-ZY/share/preview?token=dAj8sBSc7xY_enZVXLL2Dg&role=EDITOR&utm_content=DAEtS9f7-ZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Použitie – napríklad pre slider na webe a pod.

Galéria príkladov (správne a nesprávne použitie Mriežky C):

Ako správne pripraviť príspevok na instagram?

Pri vytváraní príspevku pre instagram si vyberáme jednu z troch vytvorených mriežok. Platia rovnaké pravidlá ako pri tvorbe plagátov SEM-u.
Musíme sa držať predpísanej farebnosti a používať typografiu, ktorá je pre SEM určená. Na nadpisy písmo Big Shoulders a na textové časti Roboto alebo Roboto Mono.

Šablóny sa otvoria po kliknutí na obrázok.  

Mriežka A
Mriežka B
Mriežka C

Ako správne pripraviť grafiku vo formáte A4

Pri vytváraní grafiky na hárok A4 si vyberáme jednu z troch vytvorených mriežok. Platia rovnaké pravidlá ako pri tvorbe plagátov SEM-u.
Musíme sa držať predpísanej farebnosti a používať typografiu, ktorá je pre SEM určená. Na nadpisy písmo Big Shoulders a na textové časti Roboto alebo Roboto Mono (podnadpisy a úvodný odstavec).

Šablóny sa otvoria po kliknutí na obrázok.

Mriežka A
Mriežka B
Mriežka C

Ako správne pripraviť iné grafiky

Pri vytváraní akejkoľvek inej grafiky, je potrebné držať sa pravidlami popísanými v dizajn manuáli, ktorý si môžete v plnej verzii stiahnuť tu.

V prípade akýchkoľvek otázok k šablónam, v prípade že vám niečo nefunguje alebo si nie ste istí nás môžete kontaktovať. Zodpovedná za mediálny tím: Peťka Bajusová – bajusova.petka@gmail.com