Konfivíkendovky

O konfivíkendovkách

Konfivíkendovky sú špeciálne víkendové stretnutia pre konfirmandov (12-14 roční) z rôznych cirkevných zborov, na ktoré sú pozývaní spoločne so svojimi bratmi farármi/sestrami farárkami. Cieľom týchto víkendoviek je zvestovanie evanjelia jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom tak, aby ho mladí mohli pochopiť a začať žiť. Okrem toho chceme, aby sa spoznali s konfirmandmi z iných cirkevných zborov ECAV a mohli tak zažiť priateľstvo a povzbudenie. Na jednotlivých konfivíkendovkách zaznievajú témy, počas ktorých je jednoduchou, ale zaujímavou formou predstavených niekoľko príbehov z Biblie. Dôležitou súčasťou víkendoviek sú zážitkové aktivity, hry, výlet, či návšteva Aquaparku.