Začíname už o

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

Konferencia SEM

Srdečne Ťa pozývame na ďalšiu, a tentokrát trochu inú Konferenciu SEM, ktorej hlavnou témou je POVOLANÝ. Povolaný k Nemu, k nádeji, k slobode... povolaní byť rybármi ľudí. Už si počul svoje povolanie od Pána Boha alebo naň ešte čakáš? Nie je podstatné, ako si na túto otázku odpovedal, pretože veríme, že Pán Boh bude prehovárať počas Konferencie ku každému z nás. V čom však bude Konferencia tento rok trochu iná? V prvom rade v mieste konania. Hoci všetci milujeme Veľký Slavkov a vždy sa tam veľmi tešíme tentokrát sa stretneme v strede Slovenska a to konkrétne v Banskej Bystrici. Prečo taká zmena? Jednoducho, aby si mohol prísť ...nielen ty, ale aj tvoj tím, tvoji mládežníci a všetci, ktorí majú túžbu stráviť niekoľko dní v spoločenstve kresťanov a najmä  s Pánom Bohom.

Konferencia úplne pre všetkých mládežníkov 15+ až... 😊

Program

Rečníci

Semináre

Harmonogram

REČNÍCI a TÉMY

SPOLU O VEDENÍ mládeží, dorastov a skupiniek

Správne vedenie je z časti umenie a z časti sa to dá učiť. Byť vzorný vedúci je náročné, ale stojí to za to. Vedenie ľudí v spoločnej službe je dobrodružstvo a veľká príležitosť. Kristus nás volá do aktívneho života s Ním a tiež do služby prinášajúcej ovocie, ktoré zostáva. Práca s mladými ľuďmi je veľmi dôležitá a preto je kľúčové, robiť to správne.

Šanca dvoch rokov

Niekedy rozmýšľame, ako osloviť nových mladých ľudí. Na konfirmáciu však už potenciálni dorasťáci prichádzajú. Ako na to, aby títo dorasťáci neodišli, ale ostali medzi nami? Možno niečo môžeme urobiť my. Porozprávame vám o tom, ako sme to robili my, čo sa nám osvedčilo a do čoho vás chceme pozvať.

O tom, keď nie sme spolu

Častejšie ako v spoločenstve bývame s Pánom Bohom spolu sami. Alebo nebývame? Aký je život kresťana za zatvorenými dvermi, keď ho nik nevidí? Aké je to v súkromí medzi mnou a Pánom Ježíšom? Ako žiť čistý život, keď som sám? Ako náš vzťah s Ježišom osamote ovplyvňuje naše fungovanie v spoločenstve? O tom, keď sme sami, sa budeme baviť s Miškom Findrom.

Prezentačné zručnosti

Ako zaujať a následne si udržať pozornosť poslucháčov? Povedať ľuďom v dnešnej dobe plnej informácii niečo hodnotné je náročné. Ale povedať im to tak, že si udržíte ich pozornosť je možno ešte väčšia výzva. Ľudská pozornosť je vrtkavá a neposedná. Spolu sa pozrieme na to, ako ju zaujať na čo možno najdlhší čas.

PETER SOUKUP

Povolaný k Nemu (Ním) – 1 K1,9
( Štvrtok večer )

 

Povolaný k druhým – EF 4,1
( Nedeľa doobeda ) 

LENKA JANOTKOVÁ

Povolaný k Nádeji – Ef4,4

 ( Piatok doobeda )

 

Povolaný k Slobode – G 5,13

( Piatok večer ) 

STANO GURKA

Povolaný k Pokoju – Kol. 3,15

 ( Sobota doobeda )

 

SLAVO SLÁVIK

Povolaný k Požehnaniu – 1 Pt. 3,9

 ( Sobota večer )

 


SEMINÁRE


1. Lovestory alias partnerské vzťahy –  (Kika a Dávid Valovičovci)

2. Je ok, nebyť ok – (Rebeka Bázliková)

3. Biblia – Stará kniha, moderná doba –  (Tomáš Sklárš)

4. Ako riešiť konflikty –  (Peťo Michalčík)

5. Generácia Z a Alfa –  (Barbora Benešová)

6. Stále ten istý? (Boh v SZ a NZ ) – (Ľubo Ďuračka)

7. Zraňujúca cirkev – (Jany Šimočko)

Program konferencie

Štvrtok

16:00  Registrácia

18:00  Večera

20:00  Hlavný program 

do 23:00  SEM cafe

Piatok

7:00   Raňajky 

9:00   Doobedný program 

10:45  Semináre I.

12:00  Obed 

14:00  Voľno 

15:00  Semináre II.

16:30  Workshopy 

18:00  Večera 

20:00  Hlavný program 

do 23:00 SEM cafe

Sobota

7:00  Raňajky 

9:00  Doobedný program 

10:45  Životné príbehy 

12:00  Obed 

14:00  Voľno 

15:00  Valné zhromaždenie 

16:30  Športy

18:00  Večera 

20:00  Hlavný program 

do 23:00 SEM cafe

Nedeľa

7:00  Raňajky 

9:00  Doobedný program 

12:00  Obed a odchod domov

Valné zhromaždenie SEM

V rámci konferencie (ako obvykle) sa v sobotu 18.11. 2023 o 15:00 hod. uskutoční Valné zhromaždenie SEM. Valného sa môže zúčastniť každý, avšak hlasovacie právo má len jeden delegát z každého miestneho združenia SEM.

PROGRAM:

  • Úvod, schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • Plán aktivít na rok 2024
  • Návrh rozpočtu na rok 2024
  • Rôzne
  • Diskusia / záver

Miesto

Konferencia sa uskutoční v  Banskej Bystrici, na Gymnáziu  Andreja Sládkoviča. V sále školy budú prebiehať  hlavné programy, semináre a športy. Nájdeš tu aj miesto na stíšenie, dobré rozhovory, spoločenské hry a kaviarničku. 

Ubytovanie

V prípade, že počas Konferencie potrebuješ ubytovanie, môžeš si vybrať z dvoch možností.  

Menej nákladná verzia predstavuje ubytovanie priamo v triedach gymnázia na karimatke a spacáku alebo tvojej nafukovačke.  

Druhou možnosťou je ubytovanie na posteli v miestnych študentských domovoch a zariadeniach, kde však bude potrebné dochádzať. Ak sa rozhodneš pre druhú možnosť pamätaj, že počet miest je obmedzený preto sa registruj čím skôr.  

Strava

Strava bude zabezpečená priamo na gymnáziu, kde bude prebiehať celý program Konferencie SEM. Novinkou je že okrem stravy na celý čas konferencie si môžeš v registračnom formulári navoliť aj samostatne stravu na vybrané dni. Nezabudni však, že stravu musíš mať objednanú dopredu – ináč ti ju nevieme zabezpečiť.   

Registrácia

Keďže by sme chceli stretnúť čo najviac z Vás naši milí mládežníci, rozhodli sme sa konferenciu preniesť nielen do nových, väčších priestorov, ale aj do nového mesta. 

Aby Konferencia mohla byť čo najdostupnejšia, zabezpečili sme pre Vás dva druhy ubytovania a otvorili možnosť objednania stravy podľa potreby.  

Všetko nájdeš v samotnom registračnom formulári. Pre jednoduché vypočítanie tvojho poplatku za Konferenciu si môžeš stiahnuť tabuľku, ktorá ti počítanie uľahčí 😊. 

LINK na Pomôcku pre výpočet registračného poplatku: LINK   

Prosím nezabudni, že registrácia je z kapacitných dôvodov potrebná aj keď nepotrebuješ ubytovanie či stravu. Poplatok na samotnú konferenciu je v tomto prípade 15 eur na všetky dni. Len pripomíname, že registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku. 

 

Registruj sa do: 12.11.2023 alebo do naplnenia kapacity. 

Platba registračného poplatku. 

 

Bankové spojenie pre úhradu: 

Číslo účtu: 82129157/0900 (SLSP) 

IBAN: SK6309000000000082129157 

BIC: GIBASKBX 

Variabilný symbol: 1111 

Pre identifikáciu a priradenie platby je NUTNÉ do poznámky uviesť meno-priezvisko a rok narodenia registrovanej osoby resp. ak sa platí za viac osôb ich mená-priezviská a roky narodenia. 

 QR kód na naskenovanie/poukázanie platby  

Registráčný formulár

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.