Peťka Bajusová

Som študentkou Architektúry a urbanizmu na Fakulte umení v Košiciach a mám rada všetko, čo je pekné, estetické a oku lahodiace. Zaujímam sa o umenie a grafiku a veľmi rada čokoľvek tvorím. Mám nadšenie pre veci, ktoré mnohí pokladajú za nepotrebné alebo povrchné. Na Nebeskom Ockovi najviac obdivujem Jeho kreativitu, ktorou sa chcem inšpirovať a používať to, čo som sa naučila pre Jeho kráľovstvo. Ľudia, ktorí ma poznajú, by povedali, že sa niekedy viem pre veci skutočne nadchnúť a buď je to nákazlivé alebo otravné.

Žijem v malej dedinke Čižatice pri Košiciach a slúžim v Opinskom zbore ako súčasť tímu mládeže. V SEM-e slúžim v mediálnom tíme a pomáham hlavne s tvorbou statickej grafiky – príspevkov, plagátov, infolistov. Ak niekde som, veľmi rada zachytím spomienky a atmosféru na fotografiách, ktoré sú mojou srdcovkou.

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1039

Suma: