Miroslav Mudrák

Ja a moja rodina? Žijem v Púchove s jednou manželkou Steffi a dvoma deťmi Miou a Emmou. Mám ich rád a oni to zatiaľ so mnou vydržali 😊. Ako rodina radi snívame, stretávame sa s ľuďmi a radi sa vozíme v aute kade-tade – aj mimo Slovenska.

A čo robím v SEM-e? To sa niekedy pýtam aj ja sám seba 😊. Oficiálne v rámci SEM-u zastrešujem medzinárodnú spoluprácu, projekt Helping Hand a Oblastné centrum Púchov. Medzi moje srdcovky však patrí služba s medzinárodnými dobrovoľníkmi a SEMfest. V podstate by som stručne povedal, že slúžim tam, kde je potreba, respektíve kam ma Pán Boh vedie.

Kontakt

Email: mudrak@sem.sk

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1007

Suma: