Pohľad do zákulisia redizajnu – Rozhovor s autorom nového loga SEM

Ahoj Samko! Ty si tvorca nášho nového loga, no skôr než sa k nemu dostaneme, prezraď nám niečo o sebe...

Moje meno je Samuel Kušnír, pochádzam z Vysokých Tatier a mám 27 rokov. Aktuálne žijem s manželkou Vladkou v Poprade. Istý čas sme žili na západe Slovenska v Trnave, kde som študoval masmediálnu komunikáciu. Trnava je úžasné miesto na život. Po štúdiu a dvojročnej praxi v zamestnaní sme usúdili, že naše rodiny a kraj pod Tatrami nás ťahajú domov viac ako pracovné príležitosti či skvelé miestne spoločenstvo v evanjelickom zbore. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale dodnes to neľutujeme.

Po presťahovaní pod Tatry som založil vlastné štúdio Mlieko a med, kde tvorím logá, vizuálne identity a rôzne grafické práce. Vediem klientov kreatívnym procesom na miesto, kde ich práca môže prosperovať, biblicky povedané – oplývať mliekom a medom.

Zaži

Z čoho si vychádzal pri tvorbe nového loga... prečo otvorený hrob?

Po viacerých rozhovoroch v rámci pracovnej skupiny som zvolil motív otvoreného hrobu kvôli tomu, že ide o najdôležitejší moment v živote kresťana. Smrť Ježiša Krista by nemala bez otvoreného hrobu zmysel. Je to finálny moment, kde nás Pán Boh vyzýva urobiť najväčšie rozhodnutie v živote. Čelíme pochybnostiam vo fyzickej a duchovnej rovine. Ako je možné, že zmučené telo Ježiša ožilo a ako je možné, že skrze Ježišovo vzkriesenie môžem mať nový život? Je to priestor, kde môžeme zažiť Krista „na vlastnej koži”.

Nie náhodou som použil slovné spojenie „Zažiť Krista”. Spolu s pracovnou skupinou sme túto vetu definovali ako slogan SEM-u, ktorý sa bude niesť celou komunikáciou. Áno, je to veľmi priame a konfrontujúce. V zásade je to však potrebné vždy rozmieňať na drobnejšie časti. SEM pozýva mladých ľudí k tomu, aby zažili: prijatie, radosť, slobodu, odpustenie, pokoj a množstvo iných skúseností. Slovné spojenie „zaži Krista” to všetko celé jednoducho podčiarkuje.

Ďalším argumentom pre použitie symbolu otvoreného hrobu je fakt, že túto symboliku kresťanské organizácie na Slovensku vôbec nevyužívajú, v celosvetovom merítku veľmi málo. Otvorený hrob sa ukázal ako ideálne nevyužité miesto pre SEM, pretože takýmto spôsobom sa ľahko odlíšia od ostatných mládežníckych organizácii a budú pre mladé publikum relevantnejší a viac zapamätateľnejší.

Čo pre teba osobne znamená otvorený hrob?

Otvorený hrob pre mňa znamená, že tu nie som sám. Že Ten, kto z hrobu vyšiel, vyšiel práve kvôli tomu, aby môj život mohol mať zmysel – obetovať sa, odpúšťať a milovať. Osobne si neviem predstaviť život na tejto zemi bez evanjelia a novej šance, ktorú dostávame od Boha každým novým dňom, keď ráno otvoríme oči. Málokrát si sami pred sebou uvedomujeme, aká je to milosť a vzácnosť, že my sami sme prijali správu o vzkriesení. Mali by sme sa z nej viac radovať.

Otvorený hrob Krista je pre mňa perspektíva, ktorou sa pozerám do budúcnosti. Áno, objavia sa aj pochybnosti, neistoty, či to je naozaj tak, ako sa o tom v Biblii píše. Ježišov otvorený hrob je však stále tým najlepším, čo som mohol na tomto svete zažiť a prijať. Ježišov otvorený hrob je pre mňa pozvánkou ku neraz ťažšiemu životu, ale o to krajšiemu a zmysluplnejšiemu.

Nejde len o logo, ale novú vizuálnu komunikáciu SEM-u.... Majú takéto veci vôbec zmysel, keď ide o Božie kráľovstvo? Nie je to jedno?

Áno, nie je to práca, ktorá by priamo zachraňovala životy alebo riešila reálne životné problémy. Hneď za tým však musím povedať, že táto práca má veľký zmysel. V dnešnej komunikačnej dobe musia všetky organizácie alebo podniky hľadať sofistikované spôsoby ako efektívne komunikovať so svojim publikom za účelom rozvoja obchodného modelu alebo všeobecnej propagácie značky. Ak organizácia/podnik/firma v dnešnom svete nekomunikuje aktuálnym jazykom doby, stáva sa tak pre ľudí nezaujímavou a nerelevantnou – nefunkčnou.

V prípade SEM-u to bola významná potreba zatraktívniť vizuálnu stránku propagácie. Cieľom celého redizajnu bolo nastaviť SEM vizuálne tak, aby bol pre mladých ľudí lákavejší, relevantnejší a viac zapamätateľný, keďže výstupy po vizuálnej stránke neboli zjednotené ďalšími prvkami komunikácie ako sú farby, písmo, grafické prvky a pod.

V kontexte Božieho kráľovstva táto práca naberá úplne nový rozmer, pretože tu sa na to môžeme pozerať už aj z hľadiska záchrany ľudí. Pán Boh nám všetkým dal rôzne dary. Ak vieme akým spôsobom súčasný svet komunikuje, je našou povinnosťou nastaviť aj naše kresťanské organizácie pre potreby súčasnej komunikácie sveta, aby sme komunikovali evanjelium svetu adekvátnou formou.

Tým neschvaľujem konzumné správanie sveta a všetky problémy s tým spojené, zdôrazňujem len to, že ak rozumieme prostrediu okolo seba, mali by sme to využiť na budovanie Božieho kráľovstva. Ja som takúto príležitosť dostal, s pokorou som sa do toho pustil a som za to veľmi vďačný.

Ako sa ti s nami SEMákmi pracovalo (povedz úprimne, my vieme, že niekedy je to s nami ťažké 😉 )

V prvom rade musím oceniť s akou dôverou a nasadením sa celý SEM vložil do mojich rúk. Veľmi si to vážim, obzvlášť v týchto časoch pandémie. Celý projekt sme prakticky zrealizovali online cez Zoom video hovory. Nikdy by som nebol povedal, že niečo tak zásadné sa dá spraviť aj bez jediného fyzického stretnutia. Určite boli chvíle, kedy sme narážali aj na svoje ľudské limity, ale to k mojej práci s ľuďmi patrí a teším sa aj z ťažších chvíľ, pretože potom by to bola príliš nuda :).

Poďakovanie

Samko, ďakujeme za skvele odvedenú prácu, trpezlivosť a perfektné vedenie počas celého procesu zmeny vizuálnej komunikácie SEMu!

Ak aj vy uvažujete nad zmenou vizuálu organizácie či firmy, alebo potrebujete inú grafickú záležitosť, jendoznačne odporúčame Štúdio mlieko a med. Tu si môžete pozrieť aj ďalšiu Samkovu prácu:

web: www.studiomliekoamed.sk
insta: @_studiomliekoamed.sk