Michal Kovár

pracovnici-michal

Som náročný idealista :-). Spolu so svojou manželkou Ivetkou žijem v Brezovej pod Bradlom. Od augusta 2017 pracujem ako resocializačný pracovník s drogovo závislými v Teen Challenge Slovakia n. o. v Seredi. V domácom cirkevnom zbore sa s manželkou venujem práci s dorastom.

V rámci OC SEM Myjava som zodpovedný za vedenie dorastovo-mládežníckeho klubu iSKejp 412. V súčasnosti je mojou hlavnou prioritou budovanie nového tímu a povzbudzovanie služobníkov v rámci oblasti.

Kontakt

Email: kovar@sem.sk

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1027

Suma: