Matej Otčenáš

pracovnici-martek

Krista som zažil prvý raz vo svojich 12 rokoch a odvtedy sa snažím cez svoje schopnosti a talenty byť Jeho svedkom kdekoľvek som, aby mohli zažiť Krista aj ďalší ľudia. Momentálne pracujem s mládežou v Tatranskom senioráte v SEMe (STO+). Spolu s tímom dobrovoľníkov organizujeme rôzne podujatia a stretnutia pre mladých. Okrem toho v Štrbe vediem chlapčenskú skupinku s názvom Mrkvové bratstvo. Taktiež pracujem v MEMC Ichthys Veľký Slavkov ako kuchár a programový koordinátor. V SEMe sa starám o webstránku a technické zabezpečenie akcií (ozvučenie a osvetlenie).

Mám manželku Ľubku a malú dcérku Paulínku. Vo voľnom čase sa venujem hudbe a rád cestujem. Popri svojej práci mám ešte eventovú  firmu, ktorá zabezpečuje rôzne kultúrne a iné udalosti.

Kontakt

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1013

Suma: