Nová vizuálna komunikácia SEM

Túžime, aby ste mali priestor a príležitosť autenticky spoznať a zažiť Krista na našich akciách a podujatiach. Našim cieľom nie je len vyplniť váš čas a spojiť vás s novými priateľmi, ale bytostne túžime po tom, aby každý z vás mohol zažiť moc a prítomnosť Ježiša Krista vo svojom živote. Želáme si, aby ste zažili naozajstné priateľstvo, odpustenie, prijatie, vzťahy, radosť a slobodu od otroctva hriechu. My veríme, že tým, ktorý vie naplniť všetky tieto atribúty, je práve Pán Ježiš Kristus.

Kríž sa stal u nás veľkým symbolom Kristovej strastiplnej cesty smrti, čo označovalo aj našu predchádzajúcu identitu SEMu. Vnímame však, že nastal čas, kedy potrebujeme ísť ďalej, preto budeme vo svojom vizuále prezentovať Pána Ježiša nielen ako ukrižovaného, ale aj ako víťaza. A tým najväčším svedectvom o Jeho víťazstve je práve otvorený hrob a odvalený kameň, pretože až otvorený hrob má posledné slovo v otázke, či Kristus premohol svet, smrť a hriech. A práve tento moment sa stal aj hlavným motívom nášho nového loga a vizuálu.

My sme zažili Krista, zažili sme, čo znamená prijať do nášho vnútra pravdu o Kristovom vzkriesení. Obnáša to mnoho pochybností a otázok na fyzickej, ale aj duchovnej úrovni. My sme sa však dnes rozhodli vykročiť za Ježišom, pretože On je ten istý včera, dnes i naveky.

Zaži

Zaži zmenu

„Akákoľvek zmena v mojom živote prišla, On ma istil a nezanechal. On najlepšie vie, čo je pre nás dobré. Vidí naše plahočenie sa životom, keď to pre nás nie je dobré. Dáva zmenu, keď je potrebná. A hoci Boh je nemenný, mení naše životy.“ (Marcela)

Zaži nádej

„Zažiť nádej pre mňa znamená posilnenie a povzbudenie vo veciach, ktoré ma trápia, lebo verím, že nebudú trvať navždy, možno dokonca ani nie dlho. Je to vidina niečoho lepšieho, príjemnejšieho ako sú záležitosti, ktoré spôsobujú bolesť. Vďaka tejto nádeji verím a očakávam, že všetko utrpenie, ktoré prežívam a budem prežívať, raz skončí a aj tá najväčšia radosť, ktorú tu okúsim, bude len tým najmenším zlomkom z toho, čo ma čaká s Ním.“ (Samuel)

Zaži prijatie

„Prijatie pre mňa predstavuje vnútornú slobodu v tom, že môžem byť sama sebou bez obavy, že ma ktokoľvek bude súdiť. Je to istota, ktorú cítim, keď niekomu odhalím svoje vnútro, s vedomím, že čokoľvek tam ten človek objaví, nezmení to moju hodnotu v jeho očiach a zároveň mu na mne nebude záležať o nič menej.“

„Je to pocit úplnej voľnosti a vedomia, že napriek všetkým svojim nedostatkom a pokleskom som milovaná a dôležitá. Byť prijatá Bohom pre mňa znamená, že napriek všetkému zlému, čo vo mne je, môjmu Pánovi na mne záležalo natoľko, že bol ochotný za mňa umrieť na kríži.“ (Martina)

Zaži odvahu

„Odvaha pre mňa znamená, že sa dokážem rozhodnúť a prijať dôsledky toho rozhodnutia. Odvaha je pre mňa dôležitá a pre posúvanie sa v živote nutná. Tú skutočnú odvahu môžeme nájsť len v Kristovi. Skrze vieru máme odvahu veriť, odvahu evanjelizovať, odvahu povedať hriechu nie…“

„Pravú odvahu treba mať aj v momentoch, keď príde na pretras naša viera, v momentoch, kedy začíname pochybovať a máme pocit, že strácame všetky istoty. Vtedy treba odvážne vykročiť z našej pomyselnej loďky a ísť za Ježišom.! (Ján)

Zaži slobodu

„Sloboda je zložiť sa k Ježišovým nohám ako Mária, vybrať si lepší podiel. Prestať si myslieť, že ma moje skutky povýšia v Božích očiach. Priznať si svoju slabosť. A prijať identitu Božieho dieťaťa.Kde som slúžila, slúžim ďalej. No už viac nenesiem jarmo služobníckeho otroctva. Teraz beriem svoj kríž a nasledujem Krista.“ (Ľubica)

„Je to pocit úplnej voľnosti a vedomia, že napriek všetkým svojim nedostatkom a pokleskom som milovaná a dôležitá. Byť prijatá Bohom pre mňa znamená, že napriek všetkému zlému, čo vo mne je, môjmu Pánovi na mne záležalo natoľko, že bol ochotný za mňa umrieť na kríži.“ (Martina)