ŠTVRTOK
Areál
Seminárovo-diskusný stan
Connection stan
Bible talk
Medzinárodno-misijný stan
Kaviarnička
Kaplnka
Detský stan
Workshop stan