Valné zhromaždenie 2022

8. január 2022 o 18:00hod

Ahojte priatelia

 
Opäť je tu pred nami ďalší rok plný výziev a plánov. Ako každý rok aj tento by sme sa s tebou radi stretli na Valnom zhromaždení, na ktorom ťa chceme informovať o veciach, nad ktorými v SEMe rozmýšľame pre rok 2022. Keďže je situácia ohľadne stretávania sa taká aká je, valné chceme znova uskutočniť prostredníctvom online stretnutia a to cez Zoom. 
VZ sa môže zúčastniť 1 delegát za tvoje Miestne združenie SEM. Pre účasť na VZ je nutná registrácia. Po registrácii kde uvedieš aj svoj email, ti pošleme link na zoom a link na materiály o ktorých budeme na VZ hovoriť. Verím, že si nájdeš čas.
 
Teším sa na stretnutie.
 
Jozef alias Josimek

Program valného zhromaždenia

 
Valné zhromaždenie SEM 8.1.2022 Online cez ZOOM PROGRAM
 
1. Úvod, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Plán aktivít na rok 2022
3. Návrh rozpočtu na rok 2022
4. Stratégia SEM
5. Dokumenty SEM (Organizačný poriadok, Etický kódex, Smernica o ochrane dieťaťa, Smernica o inklúzii)
6. Informácie o novej akreditácii MŠ SR
7. Diskusia / záver

Registrácia