Tomáš Sklárš

Som z cirkevného zboru v Bratislave Dúbravke. Rád sledujem americký futbal, chutí mi čokoláda a mojou vášňou sú lokálne zbory a práca v nich, lebo verím, že lokálne zbory prinášajú svetu nádej. V SEMe mám na zodpovednosti projekt INSIDE.

INSIDE je služba, v ktorej sieťujeme služobníkov z rôznych zborov v Bratislavskom senioráte a poskytujeme im priestor spoločne slúžiť mladým ľuďom. Títo služobníci sú zvyčajne zapojení v lokálnej službe a spoločne potom pripravujeme víkendovky, kluby, návštevy konfirmačných príprav, teambuildingy či tábory pre našich konfirmandov a dorastencov. Zároveň sa snažíme investovať do tých dorastencov, ktorí majú záujem ísť ďalej a slúžiť pri budovaní Jeho kráľovstva. Našou túžbou je vidieť fungujúcu a udržateľnú službu mladým vo všetkých zboroch v našom senioráte, ktorej ovociu nebude koniec, keď dorastenci vyrastú a zvládnu sa zaradiť aj do spoločenstva cirkevného zboru.

Kontakt

Email: sklars@sem.sk

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1002  

Suma: