Tomáš Ilavský

Vyštudoval som odbor andragogika, čo v ľudskej reči znamená: vzdelávanie dospelých. Aj napriek tomu som si počas štúdia našiel cestu k mladým (a nedospelým) prostredníctvom služby ako vedúci dorastu. Ďalej sa môj vzťah k práci s mladými prehlboval vďaka hudobnému zoskupeniu Isaac Records, ktorého som členom a s ktorým aktívne hrávame na táboroch, víkendovkách a dorastoch. Túžim mladým ľuďom ukázať, že byť kresťanom neznamená byť nudný, ale naopak. Chcem svojím životom svedčiť o tom, ktorý obrátil môj starý život naruby a ponúknuť nie alternatívnu, ale tú najlepšiu cestu po ktorej sa človek môže vydať.

Do SEM-u som sa dostal prostredníctvom Misijno-prevenčných programov na školách, ktoré mám na starosti. Ďalej sa pohybujem na miestach, kde je potrebné niečo zvučiť a do tretice pomáham s administratívou, písaním projektov a rôznych metodických materiálov.

Kontakt

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217 BIC: TATRSKBX V.S.: 1033
Suma: