SEM POMÁHA UKRAJINE

U nás v Spoločenstve evanjelickej mládeže chceme slúžiť Pánovi Ježišovi z celého srdca. A slúžiť Mu znamená aj nasýtiť hladných, podať vodu smädným, prijať cudzincov, zaodieť nahých, starať sa o chorých… (Matúš 25, 35 – 40). Tieto slová nami rezonujú o to viac, práve vo svetle (alebo skôr tme) vojenského konfliktu na Ukrajine. Práve teraz zažívame a žijeme tieto verše oveľa intenzívnejšie, než kedykoľvek predtým.

V uplynulých dňoch dobrovoľníci a mládežníci venovali 620 hodín svojej práce pomoci priamo na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom, 1154 hodín dobrovoľníckej práce poskytovaním ubytovania a varenej stravy, 1080 hodín poskytovaním servisu a ďalšie hodiny a kilometre v podobe pomoci s odvozom utečencov po Slovensku na našich SEMáckych či súkromných autách.

Spolu je to viac ako 50 dobrovoľníkov, viac ako 2800 hodín pomoci, niekoľko tisíc kilometrov prevážania a nevyčísliteľné množstvo modlitieb.

Ako konkrétne pomáhame?

Naši dobrovoľníci sú začlenení a vypomáhajú v rámci pomoci Evanjelickej cirkvi, Evanjelickej diakonie, Ekumenickej pastoračnej služby v stane, ktorý je postavený vo Vyšnom Nemeckom. Spolu s vojenskými duchovnými z Ekumenickej pastoračnej služby pomáhame utečencom v priestore medzi ukrajinskou a slovenskou hranicou cca 500 m s presunom kuframi, zabezpečujeme prvotnú komunikáciu s utečencami, pomáhame pri poskytovaní ubytovania či odvozu do zariadení.

V spolupráci s našimi partnermi z Nemecka (EJW) logisticky zabezpečujeme odvoz utečencov k rodinným príslušníkom do zahraničia.

V Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre  ICHTHYS (MEMC ICHTHYS) vo Veľkom Slavkove poskytujeme ubytovanie a (v rámci neho) varenú stravu a servis (pomoc pri odvoze na letisko/vlak, pomoc pri hľadaní ďalšieho ubytovania, pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti). Zatiaľ na vlastné náklady + malá zbierka. MEMC ICHTHYS poskytlo útočisko doteraz 110 utečencom, čo je 300 prenocovaní. Aktuálne je ubytovaných 35 ľudí z toho 4 zdravotne znevýhodnení (vozíčkari).

Naši členovia a bývalí členovia nám ďalej pomáhajú so špeciálnym servisom – zdravotné konzultácie so špecialistami (pri onkologických pacientoch) a taktiež riešenie umiestnenia zdravotne znevýhodnených do špecializovaných zariadení (vozíčkari).

Naša pomoc ešte zďaleka nekončí.
Čo potrebujeme a budeme potrebovať?

  • Finančnú pomoc – Mnoho vieme zabezpečiť aj z vlastných kapacít, no potrebujeme financie, ktorými pokryjeme náklady na ubytovanie, stravu, pohonné hmoty, materiál a pod. tak, aby sme mohli zvládať a zabezpečovať aj túto službu pomoci.

Ak nám chcete akokoľvek pomôcť, neváhajte nás kontaktovať – či už telefonicky (0902 706 236), emailom (info@memc.sk), alebo cez Facebook. Ak zvažujete podporiť túto službu finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu SK06 0200 0000 0025 5192 3951, VS: 3333.

  • Psychologickú pomoc pre utečencov zameranú na vyrovnanie sa s dôsledkami vojny.
  • Zdravotnú pomoc pre dlhodobých pacientov (napr. onkologický pacienti či iné náročné diagnózy).

Ďakujeme za vašu pomoc a podporu, aj vďaka ktorej môžeme my pomáhať ďalej.

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.
Efezským 2, 10