Staň sa dobrovoľníkom

Pri príprave SEMFESTu 2022 a aj počas jeho priebehu potrebujeme ochotných ľudí, ktorí sa rozhodnú pomôcť, aby slúžili nášmu Bohu a druhým ľuďom. Ak máš chuť, silu a počas leta trochu času, príď na SEMFEST 2022 ako dobrovoľník!

DOBROVOĽNÍCTVO NA SEMFESTE

Dobrovoľníctvo na SEMFESTe trvá od piatku 1. júla 2022 do pondelka 11. júla 2022. Tento čas je rozdelený do niekoľkých etáp práce a spoločného času.

 1. Dobrovoľnícka víkendovka (1.7.– 3.7.2022) je prípravný víkend SEMFEST dobrovoľníkov, slúžiaci na vzájomné spoznávanie sa, zábavu, budovanie vzťahov, študovanie Božieho slova a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
 2. Príprava SEMFESTu (4.7. – 7.7.2022 do obedu) zahŕňa prípravné práce, stavanie stanov, design areálu, a pod….
 3. Služba počas SEMFESTu (7.7. od obedu – 10.7.2022 do obedu) dobrovoľníci majú služby podľa rozdelenia do tímov.
 4. Balenie po skončení SEMFESTu (10.7. od obedu – 11.7.2022) balenie stanov, techniky, úprava areálu…

POZOR!!! Je nutné zostať od začiatku až do konca!

KDE MÔŽEŠ POMÔCŤ?

Výzdoba areálu

Príprava a úprava areálu pred festivalom

Stavba pódií, stanov, altánkov a prístreškov

Stráženie areálu a techniky

Označovanie jednotlivých miest v (a) mimo areálu

Organizácia a usmernenie účastníkov

Ubytovanie účastníkov

Registrácia

Informovanie účastníkov

Výpomoc v kuchyni

Podpora pri prevádzke jednotlivých stanov a pódií počas festivalu

Priebežné upratovanie areálu počas festivalu

„Najlepší bol asi čas počas víkendovky, keď sme sa ako dobrovoľníci mohli spoznať, stavať spolu stany a pracovať v daných tímoch. Páči sa mi, že som mal určitý druh zodpovednosti a podielu na Semfeste. A nezabudnem na moment keď už všetko bolo zbalené a spolu sme strávili poslednú noc pod holým nebom…chcem to znova zažiť.“ 

 @jaro_balun

SKÔR NEŽ SA ZAREGISTRUJEŠ

Chceme, aby služba dobrovoľníkov bola službou „na plný úväzok“, a najmä, aby reprezentovala charakter celého festivalu. Preto je potrebné, aby si predtým, ako sa zaregistruješ, zvážil/-a nasledujúce body:

 • Požadovaný vek dobrovoľníka – minimálne 16 rokov (v čase festivalu).
 • Ochota slúžiť zo všetkých svojich síl a schopností.
 • Zaplatenie poplatku 20 € (zahŕňa poplatok za víkendovku, ako aj stravu pred a počas festivalu).
 • Obmedzená účasť na programe (iba v čase Tvojho voľna).
 • Ako dobrovoľník budeš mať na SEMFESTe kompletne zabezpečenú stravu a hygienu.
 • Počas celej služby na SEMFESTe nesmie dobrovoľník otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholfajčenieužívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok. V prípade, ak trpíš niektorou z uvedených závislostí, vieme Ti pomôcť.
 • Dobrovoľník je povinný dodržiavať pokyny organizátora,svojho vedúceho.
 • Organizátor si tiež vyhradzuje právo určiť každému dobrovoľníkovi zaradenie do tímua následnú náplň jeho práce.
 • Dobrovoľník sa svojou registráciou zaväzuje, že na SEMFESTe bude celých 11 dní a areál opustí až po ukončení prác (v pondelok 11. júla 2022 popoludní).

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?

Uvedomujeme si, že takýto záväzok je vážny a nie je ľahké ho urobiť. O to viac si však takéto Tvoje rozhodnutie vážime. RERISTRAČNÝ FORMULÁR pre dobrovoľníka nájdeš po rozkliknutí záložky dobrovoľníci – Registračný formulár dobrovoľníci alebo na konci tejto stránky. Tvoja registrácia sa však stáva platnou až po uhradení registračného poplatku 20 €!!!

Registračný poplatok môžeš uhradiť zaplatením na účet.

Číslo učtu: 82129157/0900 (SLSP a. s. Košice)

IBAN: SK6309000000000082129157

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol uveď: 1021.

Do poznámky pre prijímateľa napíš: dobrovoľník + svoje meno a dátum narodenia. Inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.

Začiatkom júna 2022 sa s tebou skontaktuje vedúci dobrovoľníkov a poskytne ti ďalšie informácie a spresnenia.

Možnosť prihlásiť sa za dobrovoľníka je do utorka, 31. mája 2022 alebo kým sa nenaplní počet dobrovoľníkov (čo sa nám stáva skoro každý rok).

Registračný formulár