O Semfeste

SEMFEST je štvordňový festival (nielen) pre mladých, ktorý okrem Božieho Slova a hudby prináša množstvo skvelých seminárov, svedectiev, ale v prvom rade spoločenstvo s Pánom Ježišom a s bratmi a sestrami z rôznych kútov Slovenska. Na Semfeste sa každoročne stretáva približne 1000 mladých ľudí.