Jozef Šimek

pracovnici-jozko

Som dlhoročný pracovník s mládežou. Bývam v Dolnom Kubíne, kde s mojou úžasnou žienkou Olinkou vychovávame tri deti. Popri našej pestrej práci pracujeme u nás doma v cirkevnom ECAV zbore v detskej besiedke. Ja hrám na gitare a Olinka vyučuje deti Božím pravdám. Som veľmi rád, že sa môžeme spolu venovať tu u nás aj dorastu a mládeži a organizovať pre nich stretnutia či rôzne podujatia, pretože chceme, aby aj oni, tak ako my keď sme boli mladí, mohli zažívať Pána Ježiša ako svojho osobného Pána, ktorý má s ich životom plán.

Svoje životné skúsenosti som získal na rôznych pozíciách od dobrovoľníckych až po riadiace či manažérske. Bol to proces, kedy ma Pán Boh vychovával a učil ma rôznym životným lekciám, pričom som si prešiel skutočne všeličím – od maliara, vysokoškolského učiteľa, projektového manažéra, koordinátora sociálnej práce až po zástupcu primátora. Ako som už trochu starší, uvedomujem si, že je potrebné odovzdávať to, čo som sám od môjho Pána prijal. Veľmi mi záleží na tom, ako budú mladí vyrastať v tejto zvláštnej dobe – rád sa s nimi stretávam a rozprávam o všeličom, ale hlavne o živote s Pánom Ježišom. Ako kresťan nechcem stáť bokom, ale chcem byť nástrojom v uskutočňovaní Božích zámerov medzi mladými ľuďmi vo svojom okolí a na Slovensku.

V súčasnosti pôsobím ako predseda v SEMe. Tu som našiel svoj duchovný domov, tu som sa ako kresťan narodil a vyrastal – najprv ako dobrovoľník, neskôr ako vedúci oblastného centra, potom som bol tajomníkom, no a teraz – vidíte, kde som sa ocitol 😊. No a medzi moje koníčky patrí rybárčenie, lyžovanie a hra na gitaru.

Kontakt

Email: simek@sem.sk

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1001

Suma: