Ján Vecan

Asi patrím medzi najstarších „mládežnikov“ v SEMe. S mojou super manželkou Jankou sme začínali pred 29 rokmi a Pán Boh nás obdaril 3 synmi, a dokonca už aj vnúčikom. V SEMe mám srdce pre vzdelávanie a výchovu cez kurzík DVK. Venujem sa aj mladým mužom formou osobného mentoringu. Veľmi rád pomáham, kde sa dá. Keďže som srdcom tábornik (telom už trošku menej), tak spolu s Peťom B. v našom OC SEM Košice robievame výletiky na raftoch (bicyklo-raft) a s Jakubom F. zas CrossCamp. V týchto projektoch som už skôr supervízor, a to ma teší, že práve takto som ich súčasťou.

Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. (Mat 6,33) Toto je to náš svadobný veršík. Učím sa celý život, aby to bola pravda aj v našej rodine. Veľmi často si uvedomujem, koľko Božej milosti potrebujem, lebo čím som tu dlhšie, tak mám „vyššie skóre“ a tak som už prijal viac Božej lásky a odpustenia.

Kontakt

Email: vecan@sem.sk

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1008

Suma: