Ján Malovec

Pochádzam z dediny Lazy pod Makytou. Tu žijem zo svojou manželkou a dcérkou.

SEM je pre mňa komunita ľudí, kde som našiel rodinu, prijatie a priestor pre rast. Je to miesto, kde môžem so všetkou pokorou využívať dary, ktorými ma Pán požehnal. Som stavbár, stolár, konštruktér a v rámci SEMu zodpovedám najmä za technické úlohy, prípadne organizačné úlohy. Keď Pán dá, vždy sa rád aktívne zúčastním Semfestu, SEMkonferencie, konfivíkendoviek, či iných akcií. Na starosti mám aj požičiavanie a stavanie SEMstanov. Rád hrám na gitare a spontánne chválim Pána, okolie to o mne vie a tak sa niekedy stanem súčasťou programov, ktoré SEM poriada.

Ako rodina vidíme zmysel vo vytváraní priestoru pre chlapcov, chlapov, mužov, ktorí majú chuť pracovať a učiť sa novým zručnostiam. Táto služba ma teší, pretože často je pri práci priestor na rozhovor, zdieľanie, otvorenie sa a po práci na spoločné čítanie, či modlitbu.