Erika Paľová

Bývam v Beniakovciach, v dedine neďaleko Košíc. Ak mám voľný čas, rada čítam, lúštim maľované, ale aj iné krížovky, na jar a v lete pracujem v záhrade.

V SEMe robím od apríla 2001, kde som zodpovedná za ekonomickú agendu. Tá v sebe zahŕňa kompletné účtovníctvo za všetky oblastné centrá a pracoviská SEM cez kompletizáciu dokladov, ich zaúčtovanie aj uzávierku. Financovanie činnosti SEM prebieha z rôznych zdrojov. Je to jednak z podnikateľskej činnosti – predaja kníh, ale hlavne na základe prijatých dotácií, grantov, darov a iných príspevkov. Pre niektorých našich darcov a poskytovateľov financií vyhotovujem prehľady použitia prijatých finančných prostriedkov a potrebnú administratívu. Tiež robím rôzne finančné prehľady a podklady aj pre vnútornú potrebu SEM.

Ak sa naše kníhkupectvo Brána zúčastňuje podujatí, kde sa slúži aj predajom kníh a iného tovaru, rada pri tom pomôžem.

Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!
1 Korintským 10:31

Kontakt

Email: palova@sem.sk

IBAN: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
V.S.: 1009

Suma: