Formulár pre podávanie podnetov
Priestor, kde môžete podať akýkoľvek podnet, prípadne sťažnosť týkajúcu sa našej práce. Vaša správa bude doručená priamo predsedovi SEM a budeme sa ňou zaoberať. V prípade, že si to okolnosti vyžadujú, budeme Vás spätne kontaktovať.