COVID inštrukcie k organizovaniu aktivít SEM od 1.septembra 2021

Milí SEMáci a SEMáčky.

Dôležitou súčasťou každého dorastenca či mládežníka je stretávanie sa s druhými vrstovníkmi. A to nielen na sociálnych sieťach, ale hlavne osobne, kedy sa budujú skutočné vzťahy – „face to face“. Avšak v tejto COVIDovej dobe sú naše stretávania podmienené aj dodržiavaním pravidiel usmernení proti šíreniu tohto vírusového ochorenia. Uvedomujeme si, že v zhoršujúcej sa situácii je nutnosť správať sa nanajvýš opatrne a zodpovedne.

Preto vás povzbudzujeme k dodržiavaniu pravidiel bezpečného „face to face“ stretávania.

Niekoľko pravidiel a usmernení pre podujatia a stretávanie sa SEM dorastov a mládeží:

1. Pravidlo

Všetky naše podujatia, či stretnutia, sú chápané ako Hromadné podujatia, pričom sa riadime Vyhláškou č. 241 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

2. Pravidlo

Pri stretávaní sa či organizovaní aktivít sa riadime aktuálnou situáciou v okrese podľa COVID automatu. Ten je rozdelený podľa stupňa rizikovosti vášho okresu a kategórie aktivít. Naše aktivity, či stretnutia, sa radia medzi Hromadné podujatia.

Počet účastníkov podujatia, či stretnutia, sa riadi 2 princípmi a ich vzájomnou kombináciou

 1. V akom stupni rizikovosti sa nachádza aktuálne váš okres
 2. Aký si zvolíte protokol, ktorý môže byť: Základ / OTP / Kompletne zaočkovaní

Vysvetlenie – Základ / OTP / Kompletne zaočkovaní:

 • Pod “základom” sa myslia všetky osoby zúčastňujúce sa našich aktivít alebo stretávaní sa bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby, či výsledok testovania.
 • Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby zúčastňujúce sa našich aktivít alebo stretávaní sa, ktoré sú buď plne očkované alebo testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
 • Pod “kompletne zaočkovaní” sa myslia osoby, zúčastňujúce sa našich aktivít alebo stretávaní, ktoré sú:
  • 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo
  • 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo
  • 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.,

3. Pravidlo

Okrem riadenia sa Covid automatom odporúčame sledovať aj aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia v školách, ktoré navštevujú deti vašich dorastov či mládeží. Aj táto informácia vám napovie, či vaša akcia/podujatie či stretnutie je rizikové.

4. Pravidlo

Hygienické opatrenia počas aktivít/podujatí/stretnutí:

 • Aktivít/podujatí/stretnutí SEMu (pravidelných aj nepravidelných) sa môžu zúčastniť iba ľudia nevykazujúci príznaky ochorenia Covid19 (horúčka, kašeľ…). Organizátor/vedúci podujatia je povinný sledovať zdravotný stav účastníkov so zameraním na príznaky ochorenia Covid19. V prípade, že sa zistí počas stretnutia/akcie, že niektorý účastník vykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti v hrdle, organizátor ho musí okamžite poslať domov.
 • Maximálny počet osôb počas aktivity/podujatia/stretnutia nesmie prekročiť naraz kapacitu podľa pravidiel Covid automatu vo vašom okrese v danom týždni. Na tejto stránke nájdete aké aktuálne opatrenia platia pre váš okres: COVID AUTOMAT
 • Všetci účastníci aktivity/podujatia/stretnutia v interiéri musia mať adekvátne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka…).
 • Organizátor/vedúci je povinný zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe a dohliada na jej pravidelné používanie.
 • Organizátor/vedúci je povinný vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
 • Organizátor musí zabezpečiť časté vetranie priestorov.
 • Každý účastník sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané!
 • Organizátor/vedúci je povinný urobiť Zoznam kontaktov účastníkov podujatia v prípade, že akcia/podujatie/stretnutie je organizované v stupni ostražitosti (oranžová) v protokole základ, alebo v 1-2-3 stupni ohrozenia (červená, bordová, čierna) vo všetkých protokoloch.

Jednodňové podujatia

Okrem pravidelných stretnutí aj jednodňové podujatia (v trvaní niekoľko hodín, napr. od rána do poobedia resp. večera avšak bez ubytovania) sa riadia podmienkami pre hromadné podujatia. Je potrebné na viditeľnom mieste zverejniť oznam podľa akého protokolu sa dané podujatie/ resp. celodenné stretnutie organizuje – a to buď: Kompletne zaočkovaní alebo OTP alebo Základ. O výbere protokolu rozhoduje organizátor akcie. 

Víkendové a viacdňové podujatia

 • Viacdňové podujatia bez ubytovania sa riadia pravidlami ako hromadné podujatia
 • Viacdňové podujatia s ubytovaním v ubytovacom zariadení sa riadi podľa pravidiel Covid automatu v časti Ubytovacie zariadenia nasledovne:

Aj víkendové a viacdňové podujatia sa riadia hygienickými pravidlami pre organizovanie našich aktivít/podujatí. Taktiež je potrebné na viditeľnom mieste zverejniť oznam podľa akého protokolu sa víkendové či viacdňové podujatie organizuje a to buď: Kompletne zaočkovaní alebo OTP alebo Základ. O výbere protokolu rozhoduje organizátor podujatia.

Na stiahnutie

1. Zoznam kontaktov účastníkov podujatia

2. Covid automat (verzia v4.2)

Všetky aktuálne rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nájdete na tejto web stránke:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144