2% pre SEM

follow site Prečo dať 2% práve SEM-u? 

Tým, že darujete svoje 2% z dane SEM-u, pomôžete nám v službe a šírení evanjelia Ježiša Krista medzi mladými ľuďmi v ECAV ale aj mimo nej. Podporíte napríklad:

  • 2pprácu v jednotlivých regiónoch Slovenska a snahu rozvíjať podobné aktivity aj v ďalších oblastiach,
  • študijný projekt pre mladých kresťanov a vedúcich [DVK ],
  • celoslovenský festival [SEMFEST],
  • konferenciu pre pracovníkov s mládežou [SEM konferencia],
  • misijný projekt [HELPING HAND],
  • víkendové pobyty pre konfirmandov z jednotlivých seniorátiv [KONFIVÍKENDOVKY],
  • biblické a evanjelizačné tábory so zapojením športu, turistiky, brigád a iné.

 

Sila tohto projektu je v tom, že to nikoho nič nestojí, lebo sú to dane, ktoré sú už odvedené. Ak daňovník neurčí, komu venuje 2% zo svojej už zaplatenej dane, tak ostanú v prospech štátu.

cytotec 200 mcg without prescription Ďakujeme za Vašu podporu mládežníckej práce!

Postup krokov pre poukázanie 2%:

Postup krokov pre poukázanie 2% pre zamestnancov
– Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
– Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby

Tlačivá

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC
– používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (pdf tlačivo daňového úradu s vyplnenými údajmi SEM)
(Vyhlásenie musí obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A(editovateľné PDF)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (editovateľné PDF)

PRÁVNICKÁ OSOBA
– Daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)
– Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF)

3% z dane

3% z dane môžete poukázať, ak ste v uplynulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícke hodiny odpracovali.

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít sa prikladá k vyhláseniu alebo daňovému priznaniu fyzických osôb:
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie  (word)
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)

Kontaktujte nás…

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom poukázania 2%, 3% alebo podpory SEM-u, kontaktujte nás.
Radi vás budeme v budúcnosti informovať o našich aktivitách.

Údaje:

Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Zvonárska 23
040 01 Košice

IČO: 31943713
právna forma: občianske združenie

2% vybavuje:

Erika Paľová
Tel./Fax office: 055 / 622 00 96
Mobil: 0903 368 772
E-mail: palova@sem.sk