Liptov-Orava

http://tomcarter.co.uk/ernesto-canovas-studio-documentation/ Pr buy neurontin online without dr approval á http://oceanadesigns.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://oceanadesigns.net/products/ ca v OC SEM Liptov-Orava

Cieľom bolo, podobne ako v SEM celkovo, niesť mladým ľuďom zvesť o Trojjedinom Bohu a evanjelium o možnosti osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Robíme to cez vytváranie rôznych druhov stretnutímenších či väčších skupín a voľnočasových aktivít.

Väčšina práce v oblasti Oravy sa sústreďuje okolo klubu Garáž, ktorý je jednak misijným poľom a jednak priestorom pre organizáciu regionálnych aktivít.

V oblasti Liptova sa práca s mládežou sústreďuje v dvoch oblastiach – okolie Liptovského Mikuláša a okolie Liptovského Hrádku.

 

Opakujúce sa stretnutia

SOM mládež/dorast – mesačné stretnutia mládeže či dorastu z regiónu Orava

Babinec a Chlapinec – dve party v jeden čas na rôznych miestach (Garáž a iné), špeciálne pre chlapcov a dievčatá, prebiehajú workshopy, nocovačka, téma, film a pod.

Klub Garáž – aktivity pre voľný čas, rozvíjanie talentov a hodnotné témy s diskusiou

Nedeľné Slovo – mládežou pripravované spoločenstvo otvorené aj starším a návštevníkom v klube Garáž

Mladé Rodiny v Garáži –témy a stretnutia špeciálne pre mládežníkov ktorí opustia rodičov a zakladajú si rodiny

 

Každoročne:

JK Games – športová olympiáda na Liptove, spojená s koncertom a slovom

Online CUP – regionálne športové podujatie regiónu Orava

GospelParty – Gospelové koncerty v podobe malého festival na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne

Rôzne tábory a víkendovky – množstvo táborov v jednotlivých oblastiach počas celého roka hlavne počas prázdnin…

 

Iné aktivity

Pomoc s výukou jazykov na školách – zahraniční dobrovoľníci v DK

Podpora malých skupín – skupinky alebo stretnutia mládeží, dorastov a konfirmandov v regióne – návštevy, aktivity, slovo a iná pomoc.

Zapájanie sa do celoslovenských aktivít – festival SemFest, konferencia SEM, stretnutia vedúcich, konfivíkendovky regiónov atď.