2017

http://parliamentpointe.com/attainable-living-2/zero-downpayment-options Lüneburg trip (4.-8.5.2017)

V nemeckom meste Lüneburg máme už od septembra minulého roku dve dievčatá na EDS (európskej dobrovoľníckej službe) – Janku Diežkovú z Dolného Kubína a Evku Janotovú z Krupiny. A tak sme nabalili SEMácku červenú Toyotu a vybrali sa za nimi, aby sme zažili kúsok ich života a služby v miestnom zbore (Freie evanglische Gemeinde).

Počas 3 dní, ktoré sme tam strávili sme toho stihli naozaj veľa. Pomohli sme s programom na stretnutí skautov (Royal Rangers), na mládeži (Lighthouse), športovali sme, grilovali a robili pizza párty s mladými zo zboru, navštívili sme nádherné okolité mestá a dedinky (Lüneburg, Hamburg a tiež dedinku Kovahl, kde dievčatá prvé mesiace svojho pobytu bývali), odvážili sme sa na rieku (a kánoe) a zažili sme kopec zábavy a spoločenstva s bratmi a sestrami v Kristovi.

Zúčastnili sme sa tiež nedeľného zhromaždenia, ktoré neprebieha tak typicky ako naše slovenské Služby Božie. Už skoro ráno prichádza mnoho ľudí, ktorí pripravujú priestory, nápoje a jedlá na občerstvenie a potom o 10:00 začína spoločenstvo, na ktorom sú prítomné všetky generácie – od detí, cez mladých až po starších v zbore. Po ňom všetci zostávajú v rozhovoroch pri občerstvení. Je to také rodinné dopoludnie, ktoré končí často až v popoludňajších hodinách.

Mňa osobne najviac očarilo samotné mesto Lüneburg, ktoré je nádherné…však pozrite sami 😉

– Veronika Prídavková, Dolný Kubín –

 

get link JUMIKO a stretnutie s bývalými EDS dobrovoľníkmi (6.-8.1.2017)

V piatok 6. januára 2017 sme všetci 18-ti účastníci výletu nasadli do troch áut a vydali sa na niekoľkohodinovú cestu smer Nemecko – Stuttgart. Večer sme dorazili do mesta Freiberg am Neckar, kde sme spali v zborových priestoroch miestneho zboru. Tieto priestory nám ponúkli aj možnosť zahrať si večer po príchod spoločne bowling.

Ráno sme sa presunuli S-bahnom do centra Stuttgartu, kde sme sa stretli s Monou a Lenou (ktoré boli na EDS v OC SEM Púchov) a s Benym a Chrisom (ktorí boli na EDS v OC SEM Liptov-Orava). Absolvovali sme prehliadku mesta, obed, návštevu interaktívneho múza Bibliorama a potom sme sa vydali na výlet na neďaleký kopec Trümmerberg nad Stuttgartom, ktorý je prírodnou vojnovou pamiatkou. Večer sme mali spoločenstvo s ľuďmi zo zboru, v ktorom sme strávili 2 noci.

V nedeľu ráno sme sa zbalení vybrali do haly Messe Stuttgart, kde sa konal veľtrh svetových misijných organizácií (JUMIKO – Jugendkonferenz für Weltmission). V rámci veľtrhu sme pomáhali v stánku našej partnerskej organizácie EJW (pripravili sme ochutnávku tradičných slovenských produktov – korbáčiky, horalky, kofola…) a mohli sme sa zúčastniť aj niekoľkých seminárov. Tu sme stretli aj Anniku, ďalšiu z bývalých dobrovoľníkov EDS (bola v OC SEM Liptov-Orava). Vďaka naším tlmočníčkam – Danke a Janke – sme mali semináre prekladané do slovenčiny. Jeden zo seminárov mal aj Mirko Mudrák na tému: Stretni sa s Bohom a používaj svoje ruky.

A po skončení oficiálneho programu sme nasadli opäť do našich áut a vydali sa na cestu domov….