2016

http://socialfirms.org.uk/clydesdale-community-initiatives-spotlight/ Partnerschaftkonsultation (27.-30.9.2016)

img05165_wd-fest2016_franklutzV dňoch 22. – 27. 9. 2016 sa v Stuttgarte pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie konala Partnerská konzultácia Evanjelickej luteránskej cirkvi Württemberg. Zúčastnili sa na nej zástupcovia z 25 partnerských cirkví a organizácií z celého sveta. Myšlienkou stretnutia bolo, aby sa ľudia z rôznych krajín sveta a z rôznych kultúrnych a náboženských pozadí spoznali, rozprávali o témach, ktoré ich spájajú, nadviazali kontakty a partnerstvá a popri tom si uvedomili Biblickú pravdu z Ef 4,15 „ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista.“.  Toto sa dialo formou prednášok, prezentácií a dialógov v pracovných skupinách. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnil p. biskup Miloš Klátik, ktorý kvôli pracovným záležitostiam nemohol zostať celý čas a za Spoločenstvo evanjelickej mládeže to bol Miroslav Mudrák.

Následne sa v termíne 28. – 30. 9. 2016 konalo EJW-World-Service-Partner-Meeting (Stretnutie partnerov EJW).  EJW je skratke pre Evangelisches Jugendwerk im Württemberg (Evanjelická mládež vo Wüttembergu) a je to dlhoročná partnerská organizácia SEM. Okrem SEM-u zo Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnili zástupcovia zo Sudánu, Etiópie, Nigérie, Eritrei, Palestíny. Spoznávali sme navzájom svoje cirkvi a projekty, ktoré v jednotlivých krajinách fungujú a hľadali sme možnosti vzájomnej spolupráce.img04973_wd-fest2016_franklutz

Osobne boli pre mňa tieto dni časom, kedy som mohol zažiť širokú pestrosť viery v rôznych – nie len kresťanských prostrediach. Taktiež to bol čas, kedy som si uvedomil, ako dobre sa máme, keď máme náboženskú slobodu. Zároveň som bol povzbudený do hlbšej služby v rámci cirkvi aj internacionálnej spolupráce.
– Miroslav Mudrák –

purchase gabapentin Evangelisches Jugenfestival Volkenroda (9.-11.9.2016)

volkenroda-1Služba v SEM veľmi často prináša chvíle kedy si treba zbaliť kufor, naložiť veci do auta a vydať sa na cestu do neznáma. Niekedy je tá cesta krátka, inokedy dlhšia a občas vás zavedie až ďaleko za hranice Slovenska. V septembri tomu nebolo volkenroda-2inak, a tak naša 9-členná posádka (v zložení Janka Lukáčová, Veronika Prídavková, Sima Chreňová, Sima Jungová, Barča Klusová, Pavol Bednárik,  Martin Sochor, Matej Grešo a Jakub Poloha) nastúpila do obľúbenej červenej toyotky a vyrazila na cestu.  Po dlhých hodinách jazdy sme uprostred noci vystúpili v malej dedinke menom Volkenroda, kde sa konal festival evanjelickej mládeže. Na dva dni sa toto miesto stalo našim domovom, kde sme žili a slúžili mladým ľuďom prostredníctvom  Helping Handových aktivít.

Nie vždy to bolo jednoduché. Jazyková bariéra, iné zvyky či pre nás trochu volkenroda-3nepochopiteľná liberálnosť urobili svoje. Napriek tomu to bol pre nás vzácny čas, kedy sme mohli trochu viac spoznať samých seba, preskúmať motívy našej služby, zažiť spoločenstvo a aspoň trochu vystúpiť zo svojej zóny komfortu. Veríme, že naša služba mohla účastníkom priniesť aj viac ako len zábavu vo vodnom futbale či zorbingu, že to mohlo byť aj viac ako len skákanie na koncerte Ignore, že sme mohli byť svetlom a nositeľmi evanjelia.
– Janka Lukáčová –

buy Lyrica online australia Misijný výjazd Srbsko (21.-28.7.2016)

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo):lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu najprv Židovi, a aj Grékovi.“ Rim 1:16

srbsko-1521.júla sa pre sedemčlennú skupinu mladých ľudí na čele s Dávidom Gurkom, vyslanú Spoločenstvom evanjelickej mládeže, začalo dobrodružstvo. Spolu s Dávidom sa na túto cestu vydali Nika Gurková, Sima Chreňová, Kika Gurková, Nika Galová, Janko Ištok a Tomáš Bardún. Navštívili sme 6 cirkevných zborov Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi (SEAVC) v Srbsku, kde sme poslúžili evanjeliom a atrakciami z misijného programu SEMu – Helping Handu. Zúčastnilo sa približne 200 detí a tínedžerov vo veku od 5 do 17 rokov.

Každý zo šiestich dní znamenal akciu na inom mieste. Psrbsko-12oslúžili sme v cirkevných zboroch Pivnice, Aradáč, Vojlovica, Lug, Erdevik a Stará Pazova. Vďaka Pánu Bohu sme mohli na týchto miestach šíriť evanjelium počas krátkeho hodinového programu, v rámci ktorého sme spievali piesne, hrali aktivity, modlili sa, mali krátke zamyslenie z Božieho Slova a povzbudzovali sa svedectvami. Po programe nasledovalo popoludnie plné zábavy s atrakciami ako vodný futbal, skákací hrad, weykicky a iné.

Veríme, že misijná cesta bola oslavou nášho pána Ježiša Krista medzi mladými ľuďmi v srbskej Vojvodine a evanjelium bude medzi nimi aj po našom odchode z Božej milosti mocnieť.
– Sima Chreňová –

Misijný výjazd Bielorusko (17.-27.7.2016)

_mg_4519Po veľmi pozitívnej minuloročnej skúsenosti sme sa aj tento rok rozhodli pre misijný výjazd do Bieloruska. V nedeľu 17. 7. sme vyrazili – Paly Garaj, Tomáš Kuziel, Michal Kovár, Peťo Šoltés, Kristína Leashchova, Slávka Šoltysová, Saška Rybáriková a Ivet Hudecová.

Do bieloruského mesta Vitebsk sme dorazili_mg_4135 v noci 18. 7. Keďže sme už mali skúsenosť z minulého roka, vedeli sme čo a ako -prechod cez hranice, pohyb po krajine… Ubytovali sme sa v rovnakom hosteli, vyspali a ráno sme vyrazili na miesto tábora, ktoré bolo pre nás tiež už známe. Niektoré veci boli pre nás ale nové. Minulý rok bolo našou úlohou pomôcť s programom letného tábora pre deti a mládež tamojšieho zboru. Tento rok sme boli pri celej príprave tábora – úprava areálu, upratovanie,_mg_3930 stavanie stanov. Boli sme pri príchode detí a mladých, ktorých bolo asi o polovicu viac ako minulý rok. Prišli aj tí minuloroční, ale aj noví. Našou úlohou bola aj príprava programu. Mohli sme poslúžiť nie len vodným futbalom, lanovými aktivitami, tvorivými dielňami, spoločenskými hrami, ale aj zmysluplnými aktivitami, svedectvami, témami a v neposlednom rade rozhovormi. Deti a mladí mohli možno prvýkrát, možno opäť počuť evanjelium. Dúfame a veríme, že Pán Boh požehná a dá vzrásť tomu, čo bolo zasiate. Domov sme sa vrátili o desať dní 27. 7. Ale naša služba pokračuje v modlitbách.
– Ivet Hudecová –

Spielmarkt 2016 (29.-30.4.2016)

Aj DSC_0607tento rok sme dostali pozvanie na festival hier (Spielmarkt), ktorý sa konal v Nemeckom meste Postupim (Potsdam) a ktorý organizuje tamojšia cirkev. V rámci tohto festivalu zaznelo množstvo seminárov týkajúcich sa hier a aktivít z rozličných hľadísk. Okrem toho je súčasťou festivalu tzv. International Game Market, v rámci ktorého majú svoj stánok DSC_0246organizácie z rozličných krajín a môžu návštevníkom prezentovať to, čo so sebou priniesli. Súčasťou tohto medzinárodného trhu hier sme boli aj my zo SEM-u a prezentovali sme väčšinu z Helping Handových atrakcií (stack ‘em, nafukovacie šípky, nafukovací futbal, bodyzorbing, wey-kicky…), tradičné slovenské pochúťky (ako kofola a horalky) a samozrejme aj prácu SEM-u ako takú.

DSC_0367Tak sme teda naložili Toyotu a vozík a vybrali sa na cestu plnú zážitkov v zložení: Mirko Mudrák, Michal Stromko, Dávid Gurka, Nika Gurková, Janka Lukáčová, Janka Diežková, Nika Galová, Kika Liashchova a Nika Prídavková. V hlbokej noci dorazili na miesto nášho ubytovaniaa, kde sme dostali 2 vlastné fínske chatky pre dievčenskú aj chlapčenskú časť posádky. Počas dňa (v piatok a v sobotu) sme zabezpečovali priebeh hier na našom stanovisku, mohli sme sa prejsť pomedzi ostatné stánky a načerpať nové inšpirácie a večer sme síce unavení ale odhodlaní vidieť, čo sa v okolí dá, vyrazili na výlet. V piatok do Berlína a v sobotu do mesta Postupim.

Na spiatočnej ceste sme ešte využili príležitosť a navštívili sme našich známych (Janku a Mareka Žaškovských) v Lipsku, kde tento rok obidvaja študujú.

Misia pokračuje! – Bielorusko (február 2016)

Minulý rok v lete sme boli v Bielorusku, kde sme nadviazali kontakty a vzťahy so zborom vo Vitebsku a rozbehla sa spolupráca… Pol roka sme chodili po zboroch a mládežiach na celom Slovensku a hovorili o tom, čo sme zažili a videli. Vo februári tohoto roku sme sa tam vybrali znovu ešte viac sa zblížiť, poznať a viac rozumieť potrebám, ktoré majú naši bratia a sestry v Kristu.

Cestou do Vitebska sme sa zastavili v Breste, kde sídli YMCA, organizácia, vďaka ktorej k nám prišla Kristínka, ako dobrovoľníčka z Bieloruska. Okrem rozhovorov s pracovníčkami tejto organizácie, sme navštívili Brestskú pevnosť – vojnový pamätník a mali tak krátku exkurziu . Do Vitebska sme dorazili večer. Ďalší deň doobeda nám farár Valery ukázal časť ich služby vo vedľajšej dedine. Tam majú jeden z registrovaných zborov. Zbor však nie taký, aký poznáme u nás. Je to domácnosť, kde k dvom starším ľuďom domov chodí Valery prisluhovať Bohoslužby. V tej istej dedinke majú sklad kníh pre ich službu v rozposielaní kresťanskej literatúry do rusky hovoriacich krajín. Nasledovala návšteva dedinky Dolža, kde bývajú v lete tábory. Valery hovoril o plánoch postaviť tam drevené chatky a to je jedna z možností našej podpory pre nich. Večer bola mládež v garáži u Valeryho. Miestni mladí si tam pozývajú svojich kamarátov, aby aj oni mohli počuť o Bohu. Naša výprava poslúžila svedectvom, piesňami a Božím Slovom. Nakoniec vystúpila zborová rocková kapela a zlatý klinec programu bola fire-show na dvore. V nedeľu ráno boli Bohoslužby opäť v garáži, kde rovnako ako mladí, prišlo aj dosť starších ľudí z okolia. Na kresťanoch tam vidno veľkú pokoru, skromnosť a vďaku, že sa môžu stretávať a počúvať Božie Slovo. Ich liturgia sa niečo málo líšila od tej našej. Kázňou poslúžil Vladko Maťaš a prekladala ho do ruštiny Kristínka. Poobede sme hovorili o začiatkoch zboru, vzniku a fungovaní luteránskej cirkvi v Bielorusku a o našej ďalšej spolupráci, potom večera u Valeryho a dlhá cesta domov.

Je pokorujúce vidieť, že aj v neľahkých podmienkach vznikajú zbory, ktorým ani paly Garajprinajmenšom nepraje štát a vidieť ako sa ľudia hlásia ku Kristovi, aj keby ich to malo stáť problémy. V tomto sú pre nás príkladom a nás na Slovensku pozývam, aby sme sa za našich bratov a sestry v Bielorusku modlili nakoľko sa dá aj ich finančne podporili… veď naša odplata hojná je v nebi…
– Paly Garaj –

Kinder- und Jugenddorf SALEM (Ako sa má náš dobrovoľník v Nemecku):

Ahoj, volám sa Martin a od septembra 2015 som v severnom Nemecku na rok ako dobrovoľník (FSJ). Pracujem v jednom detskom centre, ktoré sa nachádza v dedine Kovahl neďaleko mesta Lüneburg, a všetko toto je blízko Hamburgu.

VIac o Martinovom pôsobení v tomto centre a o tom, ako to tam celé funguje, sa môžete dočítať v tomto dokumente: Kinder-und-Jugenddorf-SALEM-1