2015

http://warm-winters.org/wp-content/themes/vision_wp/fancybox/source/' href ' Návšteva z Ameriky

Bimage002-1024x500ill Moberly so svojou ženou Sally boli vo vedení partnerskej americkej organizácie EEMN mnoho rokov. Od minulej jesene Bill tento post nezastáva, ale túto jeseň prišiel na návštevu. Zúčastnil sa Konferenice SEM ako aj Akcie Evanjelizačného strediska. Medzitým bol aj na návšteve v Púchove, kde si urobili intenacionálny večer spolu s Kristínou, ktorá navarila typické bieloruské jedlo. Bolo to veľmi milé lebo cez Billa začala spolupráca s Bieloruskom a výsledkom toho môže byť to, že Kika robí Európsku dobrovoľnícku službu v SEM-e. No a samozrejme, že sa modlíme, čo s tým ďalej a ako ďalej vieme pomôcť v Kikinej domovine.

Z americkej strany to vnímali takto 🙂   buy generic dapoxetine online Tu treba vložiť dokument – newsletter od Billa!!!

buy prednisone tablets Misijná cesta do Srbska (1. – 12. august 2015)

„Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Mk 16:15

IMG_0615-300x225Prvého augusta sa pre osemčlennú skupinu mladých ľudí na čele s Mirkom Mudrákom, vyslanú Spoločenstvom evanjelickej mládeže, začalo dobrodružstvo. Čakalo nás cestovanie po srbskej Vojvodine, kde sme počas desiatich dní prešli všetkými troma seniorátmi Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi (SEAVC) v Srbsku. Evanjeliom a atrakciami z misijného programu SEMu – Helping Handu sme poslúžili približne 400 deťom a tínedžerom vo veku od 5 do 17 rokov.

Každý z desiatich dní znamenal akciu na inom mieste. Prvých päť dní sme strávili v Sriemskom senioráte, kde sme slúžili v mestách Šíd, Višnijčevo, Bingula, Lug a Erdevik. V Banátskom senioráte sme poslúžili mladým ľuďom z Kovačice. IMG_0312-300x225V rámci Báčskeho seniorátu sme organizovali akcie v cirkevných zboroch Silbaš, Pivnice, Báčsky Petrovec a Kulpín.

Štruktúra našich dní bola jasná, a tak ako sa dalo očakávať, misijná cesta bola fyzicky a často aj psychicky náročná. Okrem dvoch nedieľ, kedy sme chceli svojou prítomnosťou 20150803_135528-300x180a krátkym príhovorom  povzbudiť aj cirkevníkov na službách Božích, sme akcie obvykle začínali o 11:00 evanjelizačným programom, ktorý obsahoval kázanie zo Slova Božieho, svedectvá s výzvou, piesne a rôzne zoznamovacie aktivity. Pred začiatkom programu bolo dôležité rozložiť a prichystať všetky atrakcie – vodný futbal, skákací hrad, wey-kicky a iné.
Taktiež bolo dôležité mať krátku tímovú poradu s modlitbami, kde sme si pre konkrétny deň rozdelili jednotlivé povinnosti. Po hodinovom evanjelizačnom programe nasledoval voľný program s atrakciami, ktorý zvyčajne trval do podvečerných hodín. Po ukončení programu nasledovalo umývanie a balenie atrakcií spolu s našimi osobnými vecami, večera so staršími zboru a presun na nové miesto.

Prijatie domácich veriacich bolo veľmi vrelé a ich potešenie zo šírenia evanjelia IMG_0249-300x225a z našej prítomnosti bolo viditeľné. Cesta po jednotlivých zboroch bola za Srbskú stranu organizovaná p. farárkou Olinkou Kolárovou, ktorá bola pre nás vďaka jej úprimnému záujmu a nadšeniu veľkým povzbudením. Po technickej stránke v Srbsku fungovalo všetko vynikajúco, my sme sa postarali o celodenný program pre deti a mládež, domáci veriaci sa
zase postarali o všetky naše potreby, najmä ubytovanie a stravu.

IMG_0743-300x225Pre náš tím bola misijná cesta vo Vojvodine požehnaným a prínosným časom. Do Srbska sme prichádzali
ako jednotlivci, no vďaka intenzívnemu spoločnému času a práci na kráľovstve nebeskom sa z nás stal vynikajúco fungujúci tím.

Veríme, že misijná cesta bola oslavou nášho pána Ježiša Krista medzi mladými ľuďmi v srbskej Vojvodine a evanjelium bude medzi nimi aj po našom odchode z Božej milosti mocnieť.

Misijná cesta do Bieloruska (17. – 24. júl 2015)

11223697_689575354508804_1710153346821531031_n-300x225V dňoch 17. až 24. júla sme sa ôsmi slovenskí dobrovoľníci na SEMáckej červenej Toyote vybrali na misijný výjazd do bieloruského Vitebska. Cieľom nášho výjazdu bolo pomôcť v letnom detsko-mládežníckom tábore, ktorý organizoval tamojší vznikajúci evanjelický CZ. Členmi nsšej skupiny boli Paly Garaj, Tomáš Kuziel, Daniel Tvarožek, Ivet Hudecová, Ivka Brokešová, Slávka Šoltysová a manželia Samo a Ivka Javornickí.
11010978_691019904364349_6738757665589874934_n-300x225Cesta tam bola dlhá a náročná kvôli zdržaniu na poľsko-bieloruskej hranici, komplikácii na diaľnici a kvôli oprave defektu. Všetko sme ale statočne ustáli a po 30-hodinovej ceste sme v podvečer druhého dňa dorazili do Vitebska. Miestom tábora bola dedinka Dolža pri malom jazere v blízkosti mesta. Nachádza sa tu pastorova záhrada, ktorá sa na týždeň zmenila na stanové mestečko pre približne 25 detí a mládežníkov vo veku od 8 do 23 rokov. Po príjazde do tábora nás všetci táborníci privítali tradičnou piesňou, miestnym nápojom „kvas“ a chlebom, z ktorého sme si postupne každý odhryzli.
11742776_691019751031031_7380293420715917967_n-300x225Po úvodných rozhovoroch a zoznámení sa, sme postavili vodný futbal, z ktorého boli táborníci nadšení. Takisto spoločenské hry, wey-kick a lanové aktivity zožali veľký úspech. Za krátky čas sme sa stali súčasťou campu a okrem hier, piesní a aktivít sme mohli poslúžiť aj našimi osobnými svedectvami o tom, čo Pán Boh robil a robí v našich životoch. Každý večer mohli deti počuť aj vyučovanie pastora a mládežníkov o rôznych príbehoch z Biblie.

Situácia Lutheránov v Bielorusku nie je úplne priaznivá a to aj napriek tomu, že sa na Evanjelickú cirkev vzťahuje náboženská sloboda zakotvená v ústave.11781644_691020414364298_7515167634924641541_n-225x300 V praxi je však chápaná ako cudzorodý prvok nepatriaci do bieloruskej kultúry a tradície, a teda politicky nežiadúca. Samotný pastor a vznikajúci zbor ktorý sme navštívili, čaká na oficiálnu registráciu už vyše 1,5 roka. Bez nej sú akékoľvek aktivity zboru veľmi obmedzené.
Obmedzení je hneď niekoľko a to od zákazu zhromažďovania sa pre viac ako 20 ľudí, zákazu verejnej evanjelizácie, verejného propagovania akýchkoľvek aktivít zboru až po finančné obmedzenia. V súčasnosti sa bohoslužby konajú u pastora v garáži domu, ktorá zároveň slúži ako klubovňa, kde si mladí môžu prísť zahrať na nástrojoch alebo len tak tráviť voľný čas.

Výjazd do Bieloruska nám ukázal to, ako žijú kresťania na mieste, kde podmienky nie sú také ľahké ako u nás, no napriek tvrdosti režimu sme mohli zažiť mäkkosť ľudských sŕdc a sami byť povzbudení do šírenia evanjelia v našom okolí. Sláva Bohu!

Spomienkové video z tohto misijného výjazdu si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=ogT_Ugaobc4

English Bible Camp 2015 (12. – 17. júl 2015)

FB_IMG_1438279213206-300x173Tento rok sa, vďaka Božej milosti, uskutočnil v Púchove už piaty ročník anglicko-biblického tábora, ktorý sme ako SEM mohli zorganizovať v spolupráci so Slovenským evanjelizačným strediskom. Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou bol 22-členný tím Amerických lektorov, našich vzácnych priateľov, ktorí sa rozhodli slúžiť Pánu Bohu práve na tomto tábore. Tohtoročný English Bible Camp bol výnimočný tým, že okrem klasického denného tábora bol súčasťou aj Teenage English Bible Camp alebo Tínedžerský anglicko-biblický tábor.

Teenage English Bible Camp (12.7-16.7.2015) – Tento rok (2015) prebehol po prvýkrát, takže tento ročník bol 11713768_1178315245527299_7180944183668736154_o-300x225taký „pilotný“. Chceli sme ponúknuť mladým ľuďom, ktorí už ukončili základnú školu (od veku 13 rokov), možnosť zúčastniť sa tábora, kde si precvičia angličtinu ale zároveň zažijú nové dobrodružstvá. Veríme, že počas piatich dní (od nedeľe 12. do štvrtku 16. júla) si ich všetci účastníci (15 tínedžerov, 4 slovenskí a 2 americkí vedúci) užili až-až. Okrem spoločných hier sme totižto hrali aj paintball, vyšli si na túru a zahrali vodný futbal. Bol však aj čas na zamyslenie a rozprávanie – americkí vedúci Vic Standke a Matt Stime rozprávali o Pánovi Ježišovi, viere a ich vlastných životoch. Tento rok sa tábor uskutočnil v Hornej Breznici a veríme, že to bola zábava a požehnanie pre všetkých zúčastnených a už sa tešíme na budúci rok.

English Bible Camp 2015 (13.7.-17.7.2015) – Počas piatichFB_IMG_1438279255034-300x225 dní denného tábora sme zažili množstvo zábavy a veríme, že to bol dobre strávený čas. Každý deň sme športovali, spievali, konverzovali v angličtine, tvorili na tvorivych dielňach a budovali nové priateľstvá. V stredu sme s našimi americkými priateľmi navštívili Trenčiansky hrad a strávili s nimi čas plný rozhovorov. Vo štvrtok sme si zahrali vodný futbal a deň sme zakončili opekačkou vo farskej záhrade. V piatok sme ukončili tábor scénkami detí, ktoré nacvičovali celý týždeň a rodičia sa mohli pozrieť na výsledok ich práce. Tábora sa zúčastnilo celkovo 73 detí, 20 amerických lektorov a 9 slovenských tlmočníkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

SEMáci na Kirchentagu 2015 v Nemecku (4. – 7. júl 2015)

V dňoch  4.-7.júla sme sa ako zástupcovia SEM-u zúčastnili na festivale Kirchentag v Stuttgarte v Nemecku. Bol to zaujímavý zážitok vidieť takú obrovskú akciu s množstvom tém, seminárov, koncertov a iných duchovných i zábavných aktivít. Zážitkom bolo napríklad Clipboard01-300x207študovať v športovej hale Bibliu a zdieľať pohľad s mladými z Kamerunu či Hong-Kongu. Mnohé organizácie prezentovali svoju pestrú činnosť v stánkoch v uliciach a na štadiónoch. Naša účasť na festivale bola na základe dlhoročnej spolupráce s partnermi z EJW (Evangelische Jugendwerk Wuettenberg). V rámci programu sme boli pri posvätení ich zaujímavého kruhového stánku alebo kostola – tzv. “Rundkirche”.

Zúčastnili sme sa aktívne na niekoľkých seminároch, kde sme hovorili o našej práci v SEM-e a o mladých na Slovensku. Veľmi obohacujúce boli stretnutia s inými partnermi EJW – z Etiópie.  V rámci partnerstva pôsobia každý rok Clipboard021-300x218v Dolnom Kubíne a Púchove dobrovoľníci z Nemecka.

Z mnohých rozhovorov a zážitkov sme načerpali povzbudenie a inšpiráciu pre našu službu . Uvedomili sme si, že vek či kultúra môže byť rozdielna ale Kristus a Písmo nás stále spája.  Zaujímavosťou je, že jeden deň s nami strávil štáb regionálnej štátnej televízie, ktorý o nás spravil reportáž. Nájdete ju na nasledujúcej stránke:
http://www.swr.de/landesschau-bw/stuttgart-junger-kirchentag/-/id=122182/did=15630898/nid=122182/18hh3rw/index.html

Konferencia pracovníkov s mládežou (12. – 15. január 2015)

1-300x197V januári sa slovenská výprava (v zložení Danka T., Lenka Z., Katka F., Barča K. a Janko M.) zúčastnila konferencie v Nemecku, ktorá sa konala v meste Bad Blankenburg. Konferencia bola určená pre nemecké organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Hlavnou témou bolo: Ako sa dá rásť vo viere skrze spoznávanie iných zahraničných kultúr. Mali sme napríklad možnosť navštíviť moslimskú mešitu a tak trochu sa zahryznúť aj do tejto pre nás neprebádanej oblasti. Popri tomto vzdelávaní sme mali k dispozícii nejednu voľnočasovú aktivitu.

Mali sme možnosť vybrať si medzi divadelným predstavením, či dokumentárnym filmom o dvoch rómskych migrantoch. Okrem toho sme mali neustále k dispozícii telocvičňu. Na tejto konferencii sme mali aj vlastný seminár o SEM-e, kde sme prezentovali 2-300x154prácu s mladými u nás na Slovensku, a slovenský večer, kde sme našim priateľom dali ochutnať slovenské špeciality a mohli sme mať s nimi príjemné rozhovory. Z tejto konferencie sme si odniesli poznanie, že práca s mladými sa dá robiť rôznymi formami, ale keď to nestojí na Pánovi Ježišovi, je to len ľudské snaženie a aj ten najlepší program je potom márnosť.