Zahraničná spolupráca

V SEM-e sa snažíme podporovať rôzne medzinárodné misijné projekty. Spolupracujeme preto s viacerými zahraničnými organizáciami, prostredníctvom ktorých môžeme aj my zažívať nové skúsenosti. Vďaka tejto spolupráci je nám tiež poskytnutá pomoc a podpora rôznymi formami. Niektoré z našich medzinárodných aktivít:

  1. V rámci trojpartnerstva cirkví funguje spolupráca s: http://www.elk-wue.de/ http://www.ekmd.de/
  2. V rámci elk-wue funguje mládežnícka sekcia, s ktorou spolupracujeme veľmi aktívne: http://www.ejwue.de/
  3. V rámci projektu Helping Hend organizujeme jednak misijné cesty do zahraničia a jednak výjazdy s atrakciami na festivaly a podujatia.
    source url Pozrite si, aké akcie s v rámci zahraničného partnerstva zorganizovali v posledných rokoch (2017, 2016, 2015 a 2014).
  4. V spolupráci s EVS Slovensko pripravujeme raz ročne Biblicko-anglický tábor s misionármi z USA. Viac info o  tejto organizácii: http://www.eemn.org/Pozrite si viac o English Bible Campoch alebo o práci EEMN v nasledujúcich videách: