Pracovníci

Vladimír Maťaš

Vladimír Maťaš

Predseda

Totálny idealista a nekonfliktný typ. Na otázku: „Čo v živote robí?“, by jeho manželka odpovedala: „Zachraňuje celý svet!“. So svojou rodinou (manželka a dve deti) žije vo Veľkom Slavkove. Najviac ho baví rozmýšľať nad tým, čo by robil vo svojom voľnom čase, keby nejaký mal. V SEM-e má okrem koordinácie celoslovenskej práce na starosti aj mládežnícke centrum MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

matas@sem.sk
Miroslav Mudrák

Miroslav Mudrák

Podpredseda

Veselý a veľmi akčný chlapík, ktorého stretnúť znamená byť do niečoho zapojený. Je motorom mnohých projektov SEM-u, je cieľavedomý, ale zároveň veľmi milý a ohľaduplný. S manželkou Steffi a dvoma dcérkami žije v Púchove. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je fungovanie OC SEM Púchov, projektu Helping Hand a komunikácia so zahraničím.

mudrak@sem.sk
Erika Paľová

Erika Paľová

Ekonómka

Žije v Beniakovciach, je dlhoročnou pracovníčkou v SEM v oblasti ekonomiky a účtovníctva, takže sa prevažne „hrá“ s bločkami, faktúrami, tabuľkami, vyúčtovaniami, rôznymi evidenciami a keď môže, rada pomôže pri jednotlivých aktivitách (s registráciou, predajom kníh,…). „Mám rada hlavolamy a túžim byť poslušná Pánovi Ježišovi, aby ma mohol meniť, aby bol Jeho život zjavený v mojom živote.“

palova@sem.sk
Janka Lukáčová

Janka Lukáčová

Projekty

Janka pochádza z Liskovej pri Ružomberku. Študovala na Prešovskej univerzite v Prešove učiteľstvo dejepisu a filozofie. Od 16-tich rokov slúžila vo svojom domácom zbore (ECAV Ružomberok) v rámci besiedky, dorastu i mládeže a pomáhala ako dobrovoľník pri aktivitách SEM. Po skončení vysokej školy začala pracovať v rámci OC SEM Liptov-Orava ako koordinátor regionálnych aktivít a v súčasnosti má na starosti komunikáciu s ministerstvom a projekty.

lukacova@sem.sk
Martin Sochor

Martin Sochor

IT technik

Sochi žije, študuje a pracuje v Liptovskom Mikuláši. V miestnom cirkevnom zbore tiež aktívne pracuje s mládežou. V SEM robí všetko, čo sa počítačov týka, od správy webu, cez administráciu e-mailových stránok až po riešenie rozličných problémov, ktoré v oblasti IT niekedy „náhodne“ vzniknú :). Pravidelne tiež pomáha pri organizácii celoslovenských podujatí.

sochor@sem.sk
Ján Vecan

Ján Vecan

DVK

V súčasnosti býva v Košiciach s manželkou a troma synmi. V SEM pôsobí ako lektor, stretáva sa so študentmi DVK a má radosť z toho, ako ich Boh vedie a mení (to však je skôr zábava ako zodpovednosť). Rad robí radosť svojim blízkym a najmä manželke Janke. Má rád všeličo – autá, motorky, aj čítanie a filmy a aj cestovanie a zážitky (lietanie v balóne).

vecan@sem.sk
Jozef Grexa

Jozef Grexa

OC SEM Bratislava

Vyštudoval FIIT STU v Bratislave. V súčasnoti býva s manželkou a troma deťmi v Modre. Rád robí snowbording. Z Božej milosti jeho srdce horí Božím Duchom pre mladých ľudí a práve preto pracuje v SEM ako koordinátor OC SEM Bratislava, v rámci ktorého je zodpovedný za projekt INSIDE. Túži prinášať skutočný život s Ježišom Kristom medzi mladých ľudí. Je členom predsedníctva SEM a koordinátor pre prácu s mládežou BAS ECAV.

grexa@sem.sk
Jozef Šimek

Jozef Šimek

OC SEM Liptov-Orava

Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave a rigorózne doktorandské štúdium v Ružomberku v oblasti sociálnej práce. Spolu s manželkou Olinkou vyhovávajú 3 deti, bývajú v Dolnom Kubíne. Medzi jeho koníčky patrí lyžovanie, rybárčenie a hra na gitaru. Pracoval ako tajomník SEM, v súčasnosti pôsobí ako pracovník v rámci OC SEM Liptov-Orava, kde je zodpovedný za EDS.  

josimek@sem.sk
Roman Klein

Roman Klein

Misijný klub Garáž (OC SEM Liptov-Orava)

Roman pochádza z Košíc, kde dlhé roky pracoval s mládežou a ako vynikajúci muzikant sa podieľal na rozličných hudobných projektoch. Momentálne žije s manželkou a dvoma deťmi v Dolnom Kubíne, kam sa rozhodli presťahovať jednak kvôli rodine, a jednak kvôli službe v klube Garáž a v OC SEM Liptov-Orava.

klein@sem.sk
Peter Soukup

Peter Soukup

OC SEM Liptov-Orava

V minulosti pôsobil ako pracovník v rámci OC SEM Púchov a ako koordinátor rozličných projektov – MeetGod, Emmaus. Nedávno poslúchol Božie volanie a aj s manželkou a malým synčekom sa presťahovali do Liptovského Hrádku, kde sa venuje práci s dorastom a mládežou v okolitých zboroch. Pôsobí aj ako lektor vzdelávania DVK. To, po čom túži, je:  „Nechcem iba pozerať na ľudí ako sa trápia. Nechcem ich „iba“ ticho bezradne vypočúvať a hovoriť: „bude to dobré“. Túžim ich privádzať k Tomu, ktorý vo svojej moci uzdravuje, dvíha, spevňuje, mení nemeniteľné.“

soukup@sem.sk
Matúš Stáňa

Matúš Stáňa

OC SEM Liptov-Orava

Od narodenia žije v metropole severného Slovenska – Liptovskom Mikuláši. Jeho kroky ho doviedli postupne až k službe v domácom zbore, na mládeži a k SEM. V rámci SEM je koordinátorom práce najmä v oblasti Liptova. Je veľmi veľa vecí, ktoré rád robí. Má rád šport (plávanie, squash, futbal). Veľmi rád učí , rád sa stretáva s ľuďmi a miluje čítanie. Fascinuje ho najmä Biblia a jej skúmanie. A po čom túži? „Neviem to popísať, lebo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás … ale presne po tom túžim.“

mikulas@sem.sk