Rada starších

Radu starších tvorí päť zástupcov, ktorých volí valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Rada starších je dozorný a poradný orgán SEM, ktorého úlohou je riešiť duchovné otázky a problémy mladých ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi a ústavou ECAV, ktorých základom je Biblia ako Božie slovo.

Aktuálnymi členmi rady starších sú:

http://pervacio.com/wp-content/plugins/wp-email/email-js.js?ver=2.67.5 Vojtech Bočák (Kalná nad Hronom), http://allweatherfencing.com/image-gallery/
http://oceanadesigns.net/envira/azul-platino/ Milan Bruncko st. (Martin),
Michal Findra (Poprad),
Stanislav Gurka
(Slovenská Ves),
Ján Vecan
(Košice).