Rada starších

Radu starších tvorí päť zástupcov, ktorých volí valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Rada starších je dozorný a poradný orgán SEM, ktorého úlohou je riešiť duchovné otázky a problémy mladých ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi a ústavou ECAV, ktorých základom je Biblia ako Božie slovo.

Aktuálnymi členmi rady starších sú:

buy accutane online canada Vojtech Bočák (Kalná nad Hronom), go here
enter site Milan Bruncko st. (Martin),
Michal Findra (Poprad),
Stanislav Gurka
(Slovenská Ves),
Ján Vecan
(Košice).