Kontrolný výbor

Kontrolný výbor pozostáva minimálne z troch členov volených valným zhromaždením na štyri roky a jeho úlohou je kontrolovať hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEM podľa platných predpisov. Kontrolný výbor podáva revíznu správu k hospodáreniu SEM za uplynulý rok. Spomedzi seba si vola predsedu kontrolného výboru. Stretáva sa najmenej raz za rok.

Aktuálnymi členmi kontrolného výboru sú:

http://homescope.ca/tag/rosedale/ Matúš Stáňa /predseda KV-SEM/ (Liptovský Mikuláš),
buy modafinil australia reddit Tomáš Svitek (Turčianske Teplice),
go Ondrej Torok (Považská Bystrica).