Kontrolný výbor

Kontrolný výbor pozostáva minimálne z troch členov volených valným zhromaždením na štyri roky a jeho úlohou je kontrolovať hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEM podľa platných predpisov. Kontrolný výbor podáva revíznu správu k hospodáreniu SEM za uplynulý rok. Spomedzi seba si vola predsedu kontrolného výboru. Stretáva sa najmenej raz za rok.

Aktuálnymi členmi kontrolného výboru sú:

can u buy accutane over the counter Matúš Stáňa /predseda KV-SEM/ (Liptovský Mikuláš),
buy modafinil online south africa Tomáš Svitek (Turčianske Teplice),
http://aj-smith.com/?attachment_id=103 Ondrej Torok (Považská Bystrica).