Centrála SEM

Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi a vykonáva tajomník SEM spolu s ostatnými zamestnancami. Tajomník SEM je zodpovedný za chod centrály SEM a po schválení predsedníctvom SEM môže vytvárať ďalšie funkcie centrály SEM. Centrála SEM má sídlo v Košiciach.

Aktuálnymi zamestnancami centrály SEM sú:

go here Veronika Prídavková /tajomníčka/ (Dolný Kubín),
http://printedprayers.com/community-team-reaches-out-and-helps-others/ Erika Paľová /ekonómka/ (Beniakovce).