Centrála SEM

Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi a vykonáva tajomník SEM spolu s ostatnými zamestnancami. Tajomník SEM je zodpovedný za chod centrály SEM a po schválení predsedníctvom SEM môže vytvárať ďalšie funkcie centrály SEM. Centrála SEM má sídlo v Košiciach.

Aktuálnymi zamestnancami centrály SEM sú:

http://oceanadesigns.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://oceanadesigns.net/envira/blue-jeans/ Veronika Prídavková /tajomníčka/ (Dolný Kubín),
source Erika Paľová /ekonómka/ (Beniakovce).