Centrála SEM

Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi a vykonáva tajomník SEM spolu s ostatnými zamestnancami. Tajomník SEM je zodpovedný za chod centrály SEM a po schválení predsedníctvom SEM môže vytvárať ďalšie funkcie centrály SEM. Centrála SEM má sídlo v Košiciach.

Aktuálnymi zamestnancami centrály SEM sú:

http://westwicklowfestival.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1528488186.9770820140838623046875 Veronika Prídavková /tajomníčka/ (Dolný Kubín),
follow site Erika Paľová /ekonómka/ (Beniakovce).