EDS 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 sme hosťovali na Slovensku až 6-tich dobrovoľníkov.

eds-florian-a-adrian

can you order prednisone online Florian Gloger – vľavo
http://socialfirms.org.uk/docs/the_enterprise_development_cycle_for_social_firms.pdf Adrian Keinath – vpravo
(OC SEM Liptov-Orava)

go to link Florian pochádza z mesta Darmstadt v Nemecku. Pred príchodom na Slovensko pomáhal s mládežníckou prácou. Na Slovensku pôsobil v rámci OC Orava-Liptov. Pracoval v klube Garáž, vyučoval nemčinu a tiež pomáhal s prácou v regióne. Florian má veľmi rád šport najmä tenis, volejbal a beh.

Adrian pochádza z mesta Weingarten v Nemecku. Doma sa zapájal do miestnej práce s mládežou. Na Slovensku pôsobil v rámci OC Orava-Liptov. Pomáhal v klube Garáž, vyučoval Nemčinu a zapájal sa do práce v regióne. Adrian má veľmi rád šport a rýchlosť.

Chlapci zaznamenávali svoje zážitky zo Slovenska vo svojom blogu, ktorý nájdete tu: ejw-weltdienst-freiwillige.de

eds-viktoria
Viktoria  Korchinskaya
(OC SEM Púchov)

Viktória pochádza z mesta Brest v Bielorusku. Pred príchodom na Slovensko pracovala ako školská psychologička a lektorka v škole pre pracovníkov s mládežou v rámci YMCA Brest. Na Slovensku pôsobila v rámci OC Púchov. Zaujímavosť o nej? Hovorí po Rusky, Bielorusky, Poľsky a Anglicky. Okrem toho veľmi rada číta knihy.

 
 

eds-katrin

Katrin Pfeiffer
(OC SEM Púchov)

Katrin pochádza z mesta  Gütersloh v Nemecku. Doma pomáhala v miestnej YMCe, kde pracovala s konfirmandmi a deťmi. Na Slovensku pracovala v rámci OC Púchov. Zapájala sa najmä v práci s mládežou v Lazoch a vyučovala nemečinu na školách. Zaujímavosť o Katrin? Miluje nákupy v second handoch.

 
 

eds-nils-a-jacob

Nils M. Kihm – vľavo
Jacob Elis – vpravo
(OC SEM Púchov)

Nils pochádza z okolia Hamburgu v Nemecku. V Nemecku pracoval so skautmi a v tejto službe pokračoval aj na Slovensku v rámci Royal rangers. Pracoval v rámci OC Púchov a špeciálne s mládežou v Záriečí. Nils rád číta knihy, chodí po horách a hrá volejbal.

Jacob pochádza z mesta Quilcene v štáte Wahington v USA. Doma v USA pomáhal v chlapčenských skautských táboroch a bol dobrovoľným hasičom. Na Slovensku pracoval v rámci OC Púchov, kde pomáhal s mládežníckou prácou v Púchove a vyučovaním angličtiny na školách. Jacob rád šoféruje, rybárči, zbiera huby a najmä slúži tam, kde ho Boh povoláva.

Viktoria, Katrin, Nils a Jacob písali svoj blog na stránkach OC Púchov (http://old.sem.sk/ocsempuchov/) v podstránke EDS.

eds-baby-v-nemecku1

V tomto roku sa nám tiež podarilo v rámci EDS vyslať tri dievčatá do zahraničia. Dve z nich Janka Diežková z Dolného Kubína (vpravo) a Evka Janotová z Krupiny (vľavo) boli v Nemecku. Danica Fojtíková z Lazov pod Makytou (v strede) trávila svoj dobrovoľnícky rok v Českej diakonii.

Janka a Evka:
„Sme 3 dni v meste Lüneburg a 2 dni v Kovahli, kde aj bývame. Náš týždeň je dosť pestrý. V Lüneburgu naša služba pozostáva z pomoci na mládeži a doraste, skautingu, destskej besiedky a rozvíjajúcej sa služby prostitútkam. Chceli by sme tiež slúžiť utečencom. V Kovahli zatiaľ pripravujeme tvorivé dielne pre hendikepované ženy a vypomáhame na službách Božích. Okrem toho sa učíme nemčinu, čítame knihy, Janka hrá na gitare a jazdí na koni a Evka hráva futbal a chodí behať.“

Danica:
„Pomáham v nízkoprahovom centre ON LINE Karviná. V tomto zariadení Sliezskej diakonie pracujem v dvoch službách. Prvá je klub, ktorý je určený dospievajúcej mládeži od 14 do 22 rokov. Je tu vytvorený bezpečný priestor, kde môže každý hovoriť o svojich skúsenostiach, problémoch a otázkach. Najčastejšie sa témy týkajú drog, vzťahov, konfliktov so zákonom, školou, sebou samým, útekov z domu a iných.
Moja druhá služba je terén (,,streetwork“), ktorá je určená vekovej kategórii 5-26. Obsahuje oslovovanie ohrozenej skupiny a jednotlivcov na miestach, ktoré sú im blízke, tzn. sídliská, parky, uličky, ubytovne a následné poskytnutie informácií a pomoci. Viac na: www.onlinekarvina.cz

Všetky tri dievčatá tiež písali svoj blog, ktorý nájdete na stránkach OC Púchov (http://old.sem.sk/ocsempuchov/) v podstránke EDS.