EDS 2013/2014

see Annika Dölker – vľavo http://kootenayhomes.com/postalcode/v1r3v1/?type=map
http://glaucon.com/56/ Anina Müller – vpravo
(OC SEM Liptov-Orava)

 

 

Sarah Petrus a Sebastian Petrus
(OC SEM Púchov)

V roku 2013/2014 sme prvý raz hosťovali 4 dobrovoľníkov v dvoch oblastných centrách. V OC SEM Púchov to už bol druhý ročník EDS, ale pre OC SEM Liptov-Orava to bola premiéra.