EDS 2012/2013

MonaKöhler_LenaBleher_SLO_3_72dpi-300x200 enter Mona Köhler – vľavo
see Lena Bleher – vpravo
(OC SEM Púchov)

Prvýkrát sme sa odhodlali rozbehnúť EDS ako hosťujúca organizácia a prijali sme do OC SEM Púchov 2 veľmi sympatické dievčatá z Nemecka. Ich služba bola výrazným prínosom pre našu prácu, čo nás utvrdilo v tom, aby sme v hosťovaní dobrovoľníkov na Slovensku pokračovali.