Cieľ

SLužobník Logo

Spoločenstvo evanjelickej mládeže je celoslovenské kresťanské mládežnícke občianske združenie, ktorého cieľom je buy provigil online in canada viesť mladých ľudí k poznaniu Boha, porozumeniu Jeho právd, k osobnému rozhodnutiu pre každodenný život s Ním v dôvere a odovzdanosti a zapojenie sa do života miestneho cirkevného zboru.

Tieto ciele napĺňame rôznymi spôsobmi: cez mnohé podujatia najpestrejšími kreatívnymi formami, cez voľnočasové aktivity, skupinky, šport, hudbu a iné programy.

Dávno pred tým, ako si vôbec prišiel na tento svet, mal Boh s tvojim životom  where to safely buy provigil online dva zámery:
http://thelakotaculturalexchangeprogram.org/2015/01/ po prvé, zachrániť ťa
 pred večným oddelením od Neho, a
po druhé, učiniť ťa podobným Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi.

Cieľom Spoločenstva evanjelickej mládeže je byť Božím nástrojom v uskutočňovaní týchto cieľov medzi mladými ľuďmi na Slovensku.