Prečo byť členom SEM?

http://paperbookintensive.org/feed/?attachment_id=151 Spoločenstvo evanjelickej mládeže funguje ako nezisková organizácia (v právnej forme občianskeho združenia), a preto sme finančne závislí od zdrojov, ktoré si sami nevieme vytvoriť. Sú to jednak príspevky od darcov, ktorí chcú podporiť našu prácu formou finančných darov, a jednak finančná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Financovanie mládežníckych organizácií v rámci tohto ministerstva má na starosti slovenský inštitút mládeže – IUVENTA. Iuventa má vypracovanú follow link elektronickú databázu (VIVANT) pre evidenciu aktivít detí a mládeže a evidenciu členov detských a mládežníckych organizácií pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu PODPORA.

V tejto databáze máme aj my ako SEM evidovaných všetkých svojich členov a všetky akcie a podujatia, ktoré organizujeme v rámci finančnej dotácie z programu PODPORA. Je to jedna z hlavných podmienok (okrem množstva ďalších), ktorú musíme v rámci tohto programu spĺňať, aby sme mohli žiadať o dotáciu pre fungovanie nášho občianskeho združenia.

Všetci zapísaní členovia musia byť evidovaní v tejto databáze a zároveň musíme od jednotlivých miestnych združení predkladať a archivovať podpísané zoznamy členov, ktoré sa pravidelne aktualizujú. Preto každý rok oslovujeme miestne združenia s prosbou a aktualizáciu a zaslanie podpísaného zoznamu členov.

http://crug-glas.co.uk/2016/10/fishguard-show-fundraiser-at-crug-glas/ Snažíme sa, aby aj pre vás to bolo výhodné, a preto, ak ste členom SEM, môžete využívať nasledovné výhody:

– zľava na skupinový vstup na festival SEMFEST,
– zľava z registračného poplatku na SEMkonferenciu,
– zľava na ubytovanie v mládežníckom centre MEMC Ichthys (Veľký Slavkov),
– zľava na služby Helping Hand,
– možnosť žiadať o dotáciu (podmienky nájdeš tu).