Ako sa stať členom SEM?

Pre to aby zbor (mládež, dorast) mohol byť právoplatným členom SEM sú nevyhnutné 3 podmienky:

  1. Mať v databáze VIVANT http://oceanadesigns.net/color-inventory/ evidovaný svoj zbor (mládež, dorast) ako miestne združenie SEM.
  2. Každoročne aktualizovať enter informačný list o miestnom združení a rovnako aj zoznam členov za aktuálny rok.
  3. Odovzdať kompletne podpísaný zoznam členov za uplynulý rok.

 

Dôležité termíny:

Termín aktualizácie členov v databáze VIVANT je:
30. november v danom roku (pre zoznam členov za rok 2016 to teda bude termín 30. 11. 2016)

Termín odovzdania podpísaného zoznamu členov je:
31. marec v nasledujúcom roku (pre odovzdanie podpísaného zoznamu členov za rok 2016 to teda bude termín 31. 03. 2017)

 

Čo robiť, ak nie ste členom SEM a chceli by ste byť?

Napíšte e-mail na adresu: lukacova@sem.sk a my vám poskytneme všetky ďalšie informácie. Pomôžeme vám stať sa členom SEM, aby ste tak vy pomohli nám a my sme mohli viac pomáhať vám.