Letné aktivity – Ústredie evanjelickej diakonie pozýva…..

Nezaradené, Oznamy

Ústredie Evanjelickej diakonie pripravuje a zabezpečuje Letné aktivity za účelom vzdelávacieho a interkultúrneho výmenného pobytu, zdokonalenia jazykových znalostí, spoznania kultúry, sociálnej starostlivosti v Nemecku. Využite možnosť stráviť prázdniny inak, ako obyčajne!

Prihlásiť sa môžete zaslaním štrukturovaného životopisu a motivačného listu do 15. apríla 2018.

Viac informácií na t. č.: 0907 731 803 alebo na e-mailovej adrese: zborova@diakonia.sk.

Tešíme sa na nových, odhodlaných mladých ľudí, ktorí sa nezľaknú nemeckého  jazyka.