Lüneburg trip…alebo návšteva Janky a Evky :)

Novinky z akcií, SEM

V nemeckom meste Lüneburg máme už od septembra minulého roku dve dievčatá na EDS (európskej dobrovoľníckej službe) – Janku Diežkovú z Dolného Kubína a Evku Janotovú z Krupiny. A tak sme nabalili SEMácku červenú Toyotu a vybrali sa za nimi, aby sme zažili kúsok ich života a služby v miestnom zbore (Freie evanglische Gemeinde).

Viac o našom čase s nimi si môžete prečítať v časti „Zahraničná spolupráca“: http://sem.sk/o-nas/zahranicna-spolupraca/2017-2/