Výročná správa SEM za rok 2016

Novinky z akcií, SEM

Môžete si pozrieť výročnú správu SEM za rok 2016, v ktorej nájdete sumár všetkého, čo sa v rámci SEM udialo v jednotlivých regiónoch ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Výročnú správu za rok 2016 nájdete tu: http://sem.sk/wp-content/uploads/2016/05/vyrocna-sprava-2016.pdf

Všetky výročné správy za posledné roky sú k dispozícii tu: http://sem.sk/pre-vas/vyrocne-spravy-sem/