JUMIKO a stretnutie s bývalými EDS dobrovoľníkmi (6.-8.1.2017)

Novinky z akcií, SEM

V piatok 6. januára 2017 sme všetci 18-ti účastníci výletu nasadli do troch áut a vydali sa na niekoľkohodinovú cestu smer Nemecko – Stuttgart. Večer sme dorazili do mesta Freiberg am Neckar, kde sme spali v zborových priestoroch miestneho zboru. Tieto priestory nám ponúkli aj možnosť zahrať si večer po príchod spoločne bowling.

Ráno sme sa presunuli S-bahnom do centra Stuttgartu, kde sme sa stretli s Monou a Lenou (ktoré boli na EDS v OC SEM Púchov) a s Benym a Chrisom (ktorí boli na EDS v OC SEM Liptov-Orava). Absolvovali sme prehliadku mesta, obed, návštevu interaktívneho múza Bibliorama a potom sme sa vydali na výlet na neďaleký kopec Trümmerberg nad Stuttgartom, ktorý je prírodnou vojnovou pamiatkou. Večer sme mali spoločenstvo s ľuďmi zo zboru, v ktorom sme strávili 2 noci.

V nedeľu ráno sme sa zbalení vybrali do haly Messe Stuttgart, kde sa konal veľtrh svetových misijných organizácií (JUMIKO – Jugendkonferenz für Weltmission). V rámci veľtrhu sme pomáhali v stánku našej partnerskej organizácie EJW (pripravili sme ochutnávku tradičných slovenských produktov – korbáčiky, horalky, kofola…) a mohli sme sa zúčastniť aj niekoľkých seminárov. Tu sme stretli aj Anniku, ďalšiu z bývalých dobrovoľníkov EDS (bola v OC SEM Liptov-Orava). Vďaka naším tlmočníčkam – Danke a Janke – sme mali semináre prekladané do slovenčiny. Jeden zo seminárov mal aj Mirko Mudrák na tému: Stretni sa s Bohom a používaj svoje ruky.

A po skončení oficiálneho programu sme nasadli opäť do našich áut a vydali sa na cestu domov….

Viac o našej zahraničnej spolupráci sa dozviete tu: http://sem.sk/o-nas/zahranicna-spolupraca/